Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouc, konaného dne 10. 04. 2018

Olomouc 15. 04. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 10. 04. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Výroční členská schůze naší pobočky se bude konat ve středu 18. dubna 2018 v hotelu Trinity. Schůze začne v 16:00.

2. Ing. Drábek vede jednání s Vlastivědným muzeem o možnosti instalace k 150. výročí SIA. Výstava by se mohla uskutečnit v listopadu 2018 nebo na začátku roku 2019.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Připomíná se požadavek na návrhy staveb v rámci akce „Stavba století“.

5. Na 25. 4. 2018 je plánován v rámci stavebního veletrhu „Inženýrský den“ na téma „Rychlá železniční spojení v ČR“.

6. V diskusi jsme probírali otázku členstva naší oblastní pobočky. Ing. Drábek navrhuje v oblastní pobočce sdružovat i členy odborných společností z našeho kraje. Bohužel však o těchto členech nic nevíme, nemůžeme je tedy oslovit. Dále jsme hovořili o statutu čekatelů na členství.

7. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 03. 2018 činil 34.063,- Kč.

8. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. 06. 2018 v 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky