Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 11. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 11. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek projednal s Vlastivědným muzeem, konkrétně s PhDr. Fifkovou a p. Šubčíkem možnost instalace výstavy k 150. výročí SIA. Výstava by se měla uskutečnit v únoru 2019. Trvání výstavy 1 měsíc. Zcela dořešena není ještě otázka upevnění panelů.

2. Ing. Drábek projedná s ředitelem olomoucké kanceláře ČKAIT ing. Kožušníčkem možnost úhrady poplatku za zapůjčení výstavy z prostředků OK ČKAIT.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Dne 29. 11. se v Praze uskuteční „malý sjezd“ ČSSI. Bude se na něm projednávat také revize stanov. Ing. Drábek chce na sjezdu navrhnout: přijímání už mladých lidi, kteří se hlásí ke studiu na vysokou školu a také přidružení členů odborných společností k oblastní pobočce podle místa jejich bydliště.

5. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 30. 11. 2018 činil 33.955,- Kč.

6. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 11. 12. 2018 v 16:00 v kanceláři OP.

 

Olomouc 10. 12. 2018, zapsal: Machačík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky