Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 9. 4. 2019

Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 09. 04. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Fojtík, Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Hlavní náplní schůzky byla příprava výroční členské schůze OP, která proběhne dne 16. dubna v budově Stavoprojektu na Holické 31 od 16 hodin.

2. Ing. Drábek rozeslal pozvánky členům OP a hostům. Ing. Machačík připraví prezenční listinu, Ing. Hronek usnesení, zápis a fotografie z VČS pořídí Ing. Otrusina. Ohledně občerstvení přinese Ing. Drábek perlivou vodu, Ing. Machačík colu, neperlivou vodu a rozpustnou kávu.

3. Ing. Otrusina připravil pro VČS revizní zprávu jako výsledek kontroly hospodaření OP v roce 2018, která proběhla 26. března.

4. Ing. Drábek znovu zmínil své návrhy na účasti členů OS v oblastních pobočkách ČSSI a na možné členství bakalářů a průmyslováků chystajících se ke studiu na VŠ v ČSSI. Chce prostřednictvím usnesení naší VČS přenést k řešení na ústředí a podzimní sjezd svazu.

5. Ing. Machačík připravil podle dohody s OK ČKAIT fakturu Komoře na úhradu poplatku za výstavní prostory ve VMO pro výstavu „150 let SIA“. Fakturu na částku 2.800 Kč předal Ing. Černé na OK ČKAIT, která ji odešle ke schválení do Prahy.

6. Ve věci exkurzí čekáme na výsledek schůze výboru OK ČKAIT.

7. Na možnost exkurze na stavbu protipovodňových opatření v Olomouci se na Povodí Moravy zeptá na začátku června Ing. Drábek.

8. Ing. Hronek nechce nadále odebírat časopis Stavitelství. Z toho vyplynul úkol zrevidovat seznam členů, kteří časopis odebírají a odhlásit Ing. Hronka. (Za rok vyjde 10 čísel časopisu, jedno číslo stojí 25 Kč bez DPH. Fakturováno nám bylo 50 čísel časopisu, tj. odběratelů je celkem 5.)

9. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

10. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 03. 2019 činil 31.900,- Kč.

11. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 11. června 2019 od 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky