Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 10. 12. 2019

Olomouc 31. 12. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 10. 12. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Machačík, Ing. Hronek, Ing. Fojtík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Nepřítomni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Výbor se sešel v restauraci „U Morousů“.

V průběhu schůze bylo projednáno:

1. Ing. Drábek dále informoval o jednání sjezdu ČSSI, který se konal dne 28. listopadu v Praze:

1.1. ČSSI má 1577 členů, z toho 744 platících.

1.2. Nedaří se rozšířit počet OS (chybí OS pro pozem. stavby, ocelové konstrukce, pedagogy).

1.3. Průběžné hospodaření je ve ztrátě. Je třeba hledat cesty k úsporám a příjmům. Pro příští období bude předložen vyrovnaný rozpočet.

1.4. Činnost ČSSI je hodnocena jako pozitivní. OP/OS vesměs uspokojivě plní své povinnosti.

1.5. ČSSI má výhradní spolupráci s webem cenyzaprojekty.cz

1.6. Ing. Drábek obdržel na sjezdu Čestný odznak ČSSI za mimořádné zásluhy za rozvoj inženýrské organizace.

2. Úkol: Odhlásit z odběru časopisu Stavebnictví Ing. Hronka.

3. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 30. 11. 2019 činil 35.371,- Kč. Bankovní účet byl ke dni 17. 10. 2019 převeden z České spořitelny do FIO banky. Nové číslo účtu je 2101697416/2010.

4. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 14. ledna 2020 v resturaci U Morousů.

Zapsal: Machačík

 

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky