Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 12. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 12. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Vlček

Host: Ing. Kožušníček, přednosta OK ČKAIT

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek projednal s Vlastivědným muzeem, konkrétně s PhDr. Fifkovou a p. Šubčíkem možnost instalace výstavy k 150. výročí SIA. Výstava se uskuteční v únoru 2019. Trvání 1 měsíc. Upevnění panelů provedeme sami.

2. Úhradu poplatku za zapůjčení výstavy přefakturujeme na OK ČKAIT.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Přihlášky na akce ČKAIT pro členy OP ČSSI, kteří nejsou členy komory, mají podávány přes kontakt s Ing. Černou.

5. S Ing. Kožušníčkem bylo dohodnuto, že na Valné hromadě ČKAIT budou Ing. Drábek a Ing. Otrusina v mandátové komisi, do Prahy jako delegát pojede Ing. Drábek a Ing. Otrusina bude náhradníkem.

6. Znova prezentována a diskutována byla soutěž průmyslovek. O soutěži je také článek v časopise Z+I 5/2018.

7. Odvody na ústředí z opožděně placených členských příspěvků mají být odeslány do 31. 12.

8. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 30. 11. 2018 činil 33.955,- Kč.

9. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 08. 01. 2019 v 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky