Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 6. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 11. 06. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Nepřítomni: Ing. Hronek, Ing. Fojtík, Ing. Chlup, Ing. Látalová

Úkoly z minulé schůze:

1. Na možnost exkurze na stavbu protipovodňových opatření v Olomouci se na Povodí Moravy zeptá v průběhu června Ing. Drábek.

2. Zrevidovat seznam členů, kteří odebírají časopis Stavebnictví a odhlásit Ing. Hronka.

Bylo projednáno:

3. Letošní Inženýrský den se konal dne 24. dubna a zúčastnili se ho Ing. Drábek a Ing. Otrusina. Informovali krátce o jeho průběhu.

4. Ing. Drábek dále informoval o jednání prezidia ČSSI, které se konalo dne 25. dubna v Praze. (Další zasedání prezidia se budou konat 20. června a 26. září.)

5. Žádost ČSSI o finanční podporu projektu digitalizace výstavy „150 let SIA“ ze strany Nadace české architektury nebyla schválena. Výstavní materiály jsou zakonzervovány a uloženy v kanceláři ČSSI.

6. Připomínka povinnosti zaslat odvody z členských příspěvků na ústředí do konce června. Odpovídá Ing. Machačík.

7. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS. E-ČSSI navrhuje, aby se sekce Paměť osobností zaměřila nejdříve na zpracování životopisů osobností vyznamenaných čestným členstvím ČSSI. Za naši pobočku se to týká Ing. Karáska, Chlupa, Filla a Vrbové. Kolegové Karásek a Chlup jsou v té věci osloveni e-mailem. Ing. Vrbovou kontaktuje Ing. Vlček a Ing. Filla předseda Ing. Drábek osobně, protože nemají e-mail.

8. Dále informoval předseda o tom, že ČKAIT uvažuje z důvodu nedostatku prostor pro vlastní zaměstnance, že vypoví našemu spolku nájemní smlouvu a že se tedy budou hledat jiné kancelářské prostory. Také nám řekl o uvažovaném rozšíření a vylepšení webových stránek „cenyzaprojekty.cz“, které ovšem naráží na cenové požadavky ze strany programátora z důvodu složitého programátorského úkonu. Budou o tom se zástupci ČKAIT dále jednat Ing. Štěpán a Ing. Vokurka.

9. Ing. Machačík upozornil, že doba, po kterou našemu pobočnému spolku odpouštěla Česká spořitelna poplatek za vedení účtu a poplatek za službu Transakce, už uplynula, a banka nám nyní účtuje měsíčně tyto poplatky v celkové výši 146,- Kč. Proto bychom měli uvažovat o novém jednání s ČS, a.s. o další úlevě nebo změnit banku např. na FIO, která má poplatky v nulové výši.

10. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 05. 2019 činil 37.100,- Kč.

11. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 10. září 2019 od 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky