Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 02. 2018

ZÁZNAM

z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 13. 2. 2018

Přítomni: za výbor: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Fojtík,

omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Machačík,

za RK: Ing. Otrusina,

(nebyla možná účast Ing. Vlčka - omluven).

V návaznosti na záznam z jednání E-ČSSI z 18. 1. 2018, který členové výboru a RK obdrželi

v předstihu a předchozí jednání, zahájil schůzi Ing Drábek.

Bylo projednáno:

1) Bylo připomenuto zpracování každoročního dotazníku RK pro předsedu ústřední revizní komise Ing Havlištu. Ing. Otrusina očekává doručení formuláře.

2) Plánovaným termínem VČS 2018 zůstává 18. 4. 2018 v 16. týdnu. Většině členů nevyhovuje případné posunutí termínu na 15. týden.

3) Prezidiu byl vysvětlen nezájem škol v Olomouckém kraji o účast v soutěži škol.

4) Ing. Drábek ve spolupráci s ing. Vlčkem zjistí v Muzeu požadavky na možnost instalace k 150. výročí SIA.

5) Přibývá příspěvků do přehledu „Paměť stavitelství.“ Ing. Otrusina poukazuje na svůj příspěvek o dlouholeté činnosti firmy Sigma Engineering v oborech úpraven vody, ČOV a závlah – prověřit, jestli je zařazen.

6) Připomíná se existence přehledu „Paměť staveb. Ing. Otrusina zvažuje zařazení víceúčelové úpravny vody z řeky Nilu, projektované a realizované podnikem Sigma Engineering, jako největší zahraniční úpravny, získané tímto podnikem v mezinárodní soutěži, pokud bude zájem o zahraniční akce, zpracovávané systémem: nabídkový projekt na úrovni tehdejšího ÚP, dodávky a šéfmontáž technologie, spolupráce s místními kontraktory a supervize celé stavby.

7) Připomíná se požadavek na návrhy staveb v rámci akce „Stavba století“.

8) Na 25. 4. 2018 je plánován v rámci stavebního veletrhu „Inženýrský den“ na téma „Rychlá železniční spojení v ČR“.

9) Byla doporučena větší společenská činnost členů s využitím možností výměny odborných zkušeností, sportovních aktivit, atd.

10) Při plánování společných exkurzí s OK ČKAIT se počítá především se zahrnutím informací o projektech etapy IIB „Protipovodňových opatření Olomouce“ a prohlídky realizovaných míst.

TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝBORU OBLASTNÍ POBOČKY A REVIZNÍ KOMISE

JE ÚTERÝ 13. 3. 2018 OD 16. 00 HOD. SE SRAZEM NA OBVYKLÉM MÍSTĚ.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky