Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 03. 2018

Olomouc 09. 04. 2018

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 13. 03. 2018

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Bylo připomenuto zpracování každoročního dotazníku RK pro předsedu ústřední revizní komise Ing Havlištu.

2. Výroční členská schůze naší pobočky se bude konat ve středu 18. dubna 2018 v hotelu Trinity.

3. Hospodář Ing. Machačík se sejde s revizní komisí k prověrce hospodaření v pátek 23. března.

4. Ing. Drábek ve spolupráci s ing. Vlčkem zjistí v Muzeu požadavky na možnost instalace k 150. výročí SIA.

5. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

6. Připomíná se požadavek na návrhy staveb v rámci akce „Stavba století“.

7. Ing. Otrusina upozornil na Světový den vody, který připadá letos na 19. března a zároveň informoval o akcích konaných při této příležitosti.

8. Na 25. 4. 2018 je plánován v rámci stavebního veletrhu „Inženýrský den“ na téma „Rychlá železniční spojení v ČR“.

9. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 03. 2018 činil 34.063,- Kč.

10. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 10. 04. 2018 v 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky