Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 17. 09. 2019

Olomouc 14. 10. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 17. 09. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Machačík, Ing. Hronek, Ing. Fojtík

Nepřítomni: Ing. Otrusina, Ing. Vlček, Ing. Chlup, Ing. Látalová

Úkoly z minulé schůze:

1. Na možnost exkurze na stavbu protipovodňových opatření v Olomouci se na Povodí Moravy zeptá v průběhu června Ing. Drábek.

2. Zrevidovat seznam členů, kteří odebírají časopis Stavebnictví a odhlásit Ing. Hronka.

Bylo projednáno:

3. Informace ze zasedání prezidia ČSSI, které se konalo 20. června. Další prezidium má proběhnout 19. září.

4. Ing. Drábek dále informoval o případu zřícení střechy na sportovní hale v České Třebové, o odsouzení projektantů a o své iniciativě, která má za cíl podporu odsouzených ze strany ČSSI. Podle Ing. Drábka z nich udělal viníky znalecký posudek nespravedlivě zaujatý proti nim.

5. Ing. Drábek jednal s Českou spořitelnou o možnosti odpuštění poplatků za vedení účtu a za službu Transakce. Zástupkyně spořitelny mu řekla, že to není možné. Proto se rozhodl pro zřízení nového účtu u FIO banky, která má nulové poplatky, pro převedení našich peněz na tento účet, a zrušení účtu u České spořitelny. Účet u FIO banky je už zřízen, naše finanční prostředky ale na něj ještě nejsou převedeny.

6. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc u České spořitelny ke 31. 08. 2019 činil 35.663,12 Kč.

7. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 15. října 2019 od 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky