Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 08. 01. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 08. 01. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Vlček

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Hronek

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek projednal s Vlastivědným muzeem v Olomouci, konkrétně s PhDr. Fifkovou a p. Šubčíkem, instalaci výstavy k 150. výročí SIA a podepsal s VMO smlouvu. Výstava se uskuteční v termínu od 1. do 28. února. Slavnostní zahájení v pondělí 4. února v 16:00 hod, jen pro pozvané hosty. Pondělí je zavírací den pro veřejnost.

2. Úhradu poplatku za instalaci výstavy - poplatek VMO dle uzavřené smlouvy přefakturujeme na OK ČKAIT.

3. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

4. Předseda vyzval členy výboru, aby navrhli možné exkurze.

5. Znova prezentována a diskutována byla soutěž průmyslovek. O soutěži je také článek v časopise Z+I 5/2018.

6. Odvody na ústředí z opožděně placených členských příspěvků byly odeslány na ústředí dne 21. 12. 2018

7. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 12. 2018 činil 34.155,- Kč.

8. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. 02. 2019 v 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky