Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 21. 11. 2017

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 21. 11. 2017

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Hronek, Ing. Machačík, Ing. Otrusina

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Vlček

Bylo projednáno:

1. Zápis ze společného zasedání prezidia a exekutivy ČSSI ze dne 21. 9. 2017:

2. Jeden z bodů zápisu byla kontrola plnění povinností OP a OS. Naše OP má všechny povinnosti své splněny.

3. Zasedání prezidia a exekutivy konstatovalo, že se nedaří posun v zakládání nových odborných společností.

4. Dále se jednalo o celostátní soutěži studentů SPŠ stavebních, která se připravuje na rok 2018. Uzávěrka přihlášek byla do 30. 11. 2017. Ing. Drábek oslovil všechny průmyslovky v našem kraji, zájem však projevila pouze SPŠ fy Horstav v Olomouci. Zda se ovšem do soutěže přihlásila, není známo.

5. Ve věci připravované instalace putovní výstavy ke 150. výročí SIA v Olomouci nemáme, bohužel, vzhledem k nepřítomnosti Ing. Vlčka, žádné informace.

6. Projekt „Paměť stavitelství“ stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

7. Dne 25. 11. se bude konat v Praze sjezd ČSSI. Jako delegáti se za naši pobočku zúčastní Ing. Drábek a Ing. Otrusina.

8. Pro paní Abadžič máme za úkol dodat aktualizovaný seznam členů. Zařídí to Ing. Machačík.

9. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 31. 10. 2017 činil 37.054,- Kč.

10. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. 12. 2017 v 16:00 v kanceláři OP. Jako hosty chceme pozvat Ing. Najdekrovou a Ing. Černou, za SPS Ing. Hovorku.

Zapsal: Machačík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky