Výroční členská schůze 2013

Výroční členská schůze 2013 Ostrava  14-04-2013 

Výroční členská schůze členů ČSSI, oblastní pobočky Ostrava

se konala dne 10. dubna 2013

 v budově Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava

Účast: 16 členů (26% z celkového počtu evidovaných členů)

Hosté: 

Ing. Pavel Štěpán – prezident ČSSI

prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. – děkanka Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava

Program: viz. pozvánka

Komise: 

mandátová – Ing. Daněk, Ing. Kašpárek

návrhová – Ing. Urban, Ing. Kosubová

Usnesení: viz. příloha

alt
Soubor ke stažení: Cssi usnesení 2013.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky