Výroční členská schůze 2017

Výroční členská schůze 2017 Ostrava  10-05-2017 

Výroční členská schůze členů ČSSI, oblastní pobočky Ostrava

se konala dne 10. května 2017

 v budově Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava

Účast: 13 členů (32,5% z celkového počtu evidovaných členů)

Hosté: 

Ing. Pavel Štěpán – prezident ČSSI

Ing. Svatopluk Bijok - předseda ostravské oblastní pobočky ČKAIT

Doc. Ing. František Kuda, CSc. – viceprezident ČSSI, předseda ČSMI ČSSI

Komise: 

Mandátová – Doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D., Ing. Lucie Tošenovská

Návrhová – Ing. Iva Kosubová, Ing. Josef Urban

Volební - Ing. Lukáš Kosub, Ing. Lenka Jurčíková


Program schůze: viz. pozvánka v příloze

Zápis ze schůze: viz. usnesení v příloze

 

alt
Soubor ke stažení: P1220380-1.jpg

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky