Aktuality Praha

Exkurze pražských ČSSI a ČKAIT na rozestavěnou dálnici D 805 Lovosice-Řehlovice

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:30

D 805 Lovosice-Řehlovice  09-12-2009 

Pražská oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s pražskou kanceláří ČKAIT uspořádali pro své členy a jejich rodinné příslušníku exkurzi na stavbu dálnice D 805 přes České Středohoří mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Odborný doprovod obstarali pánové Ing. Miloš Borovka ze společnosti EUROVIA CS,a.s. a vedoucí útvaru TDS- ŘSD pan Dr. Pavel Lány.

 

Setkání pražské stavbařské obce 18. listopadu v divadle Na Jezerce

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:29

Praha  09-12-2009 

Jako každý rok připravila pražská oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s pražskou oblastní kanceláří ČKAIT společenské neformální setkání investorů, projektantů a zhotovitelů z pražské stavbařské obce. Součástí této akce bylo divadelní představení „ Manželské vraždění“ v podání divadla Na Jezerce (viz příloha ).

 

Protipovodňová opatření hlavního města Prahy

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:29

Praha  21-10-2009 
 

Lze zabránit opakování katastrofální povodně z roku 2002 na dolním

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:28

Praha  19-10-2009 

Motto: V úterý 13.srpna 2002 ve 21 hodin protékalo Prahou 4800 m3/sec vody, z toho "přispívala" Berounka 1728 m3/sec, t. j. 36 %! Ve středu už to bylo přes 5000 m3/sec.

 

ČSSI - o.p. Praha podporuje soutěže studentů na SPŠS J. Gočára.

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:27

Praha  16-06-2009 

ČSSI - oblastní pobočka pro Prahu a Středočeský kraj v rámci svého dlouhodobého programu, ve kterém se snaží kromě jiného podporovat výchovu a odborný růst mladých studentů stavebního oboru, vyhodnotila a odměnila projekty studentů třetího ročníku Střední průmyslové školy stavební J. Gočára v Praze. Stalo se tak již druhým rokem.

 

Exkurze do Úpravny pitné vody v Káraném

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:26

Praha  15-06-2009 

ČSSI, oblastní pobočka Praha - Klub seniorů ve spolupráci s pražskou oblastní komorou ČKAIT uspořádaly dne 13. května 2009 exkurzi do Úpravny pitné vody v Káraném.

 

Zpráva revizní komise ČSSI OP Praha o revizi za rok 2008, konané dne 3.3.2009

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:20

Praha  11-06-2009 

Revizní komise oblastní pobočky ČSSI Praha, jejímž  místem působení je hlavní město Praha a Středočeský kraj v zastoupení  jejího  předsedy ing. Ladislava Richtra, za přítomnosti hospodáře  Ing.Zdeňka Fulína, organizační pracovnice ČSSI a oblastní pobočky Praha  paní Hany Hanouskové a ve spolupráci s předsedou  pobočky ing. Jiřím  Hájkem provedla dne 3.3.2009 revizi hospodaření OP Praha za rok 2008.

 

Návrh rozpočtu OP Praha a Středočeský kraj 2009

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:19

Praha  11-06-2009 

Rozpočet je koncipován jako minimalistický, vyrovnaný, s orientací všech předpokládaných volných financí na akce pro členskou základnu. Snahou výboru je pořádat akce pro členskou základnu s takovým financováním, aby byl minimálně čerpán zůstatek financí z předchozího roku.

 

Zpráva o činnosti ČSSI -oblastní pobočky pro Prahu a Středočeský kraj v roce 2008 a plán na rok 2009

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:26

Praha  11-06-2009 

Pražská oblastní pobocka CSSI se sídlem v Praze 2-Sokolská 15 se v roce 2008 starala o 519 clenu ( z toho bylo 264 rádných a 91 platících duchodcu).

Svou cinnost koordinuje v rámci Prahy a Stredoceského kraje zejména ve spolupráci s CKAIT v rámci celoživotního vzdelávání a organizuje ji v nekolika tématických blocích:

 

Formulace podnětu Ing Stejskala k aktivitě ČSSI v pokusu o revizi Normy na zatížení větrem

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:20

Praha  11-06-2009 

Po bohaté diskuzi o účincích větru, dle evropské normy, výroční členská schůze rozhodla požádat Ing. Studničkovou a její sestavený kolektiv o propočítání základního tlaku větru pro 5 rychlostí přicházející v úvahu v České republice a sice pro 2 druhy terénu (volný terén a zastavěná oblast) a dále pro každý z těchto případů stanovit růst tlaku po výšce v intervalech po 10ti m, obdobně jako bylo v ČSN 73 00 35.

 

Strana 11 z 12

«ZačátekPředchozí1112DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky