103. Technický čtvrtek na téma

Vývoj tramvajové dopravy v Praze, konstrukční řešení a výhled

103. technický čtvrtek o. p. ČSSI – Praha měl na programu souhrnnou informaci o tramvajové dopravě v Praze. Byl uspořádán opět ve spolupráci s výborem oblastí  Praha ČKAIT a pro přednášku se podařilo získat osobu nad jiné povolanou – technického ředitele DP. hl. m. Prahy pana Ing. Jana Šurovského, Ph.D. Obsah přednášky je patrný z přílohy, za zmínku snad stojí, že velká pozornost byla věnována poznatků z využívání velkoplošných tramvajových panelů, počínaje konstrukcí BKV z roku 1977. Převládaly negativní zkušenosti a Praha se již zřejmě u novostaveb k tomuto konstrukčnímu systémů nevrátí.

Přednáška měla neobyčejně příznivý ohlas u více než 60 účastníků. Není vyloučeno, že téma převezme i redakce časopisu Stavebnictví.

Na prezentaci přednášky se můžete podívat ZDE.

23.3.2014

Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky