2. swingový taneční večer

Praha  03-03-2010 

Pražská plesová sezóna byla dne 11. února 2010 obohacena o 2. swingový večer, který spolu pořádali ČSSI - o.p. Praha,a pražská o.k. ČKAIT a Nadace ABF ( viz poutač). Společenská akce byla podpořena bohatou tombolou od společností EUROVIA CS, a.s., SMP CZ, a.s. a STRABAG, a.s. ( obr. č.1,2,3).

K poslechu i tanci hrál výborný Petra Ernyei Qurteta s vynikající zpěvačkou.(obr.č .4, 5). Plánovaný rozhovor s osobností stavebnictví 2009, panem Ing. Svatoplukem Zídkem, se uskutečnil prostřednictví telefonického mostu mezi Prahou a Karlovými Vary, když počasí zabránilo panu presidentovi, aby se osobně zúčastnil. Moderátorem na profesionální úrovni byl vicepresident ČSSI (obr.6,7,8,9). Náladu , dokumentovanou snímkem č. 10 , není třeba komentovat. Poslední předmět z bohaté tomboly,( na každého se dostalo !) byl předmětem dražby. Částku není povoleno zveřejnit, ale radost z úspěšné dražby je na snímcích č. 11 a č.12. dobře patrná . Společenská akce byla ukončena o půlnoci Obr. č.13).

Výbor o.p. Praha tímto děkuje všem sponzorům za podporu a zůstává v dobré víře, že založená tradice bude pokračovat i v dalších letech.

JH v.r.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky