25. výročí založení ČKAIT

Konference o Labské vodní cestě

Úvodem vzpomeňme, že v květnu 2017 si Český svaz stavebních inženýrů spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků připomněly 25 výročí založení ČKAIT; tento akt bylo podmíněn vznikem příslušného zákona. V Almanachu „150 let od založení SIA" se o tom píše : „Více než dvouletá intenzivní práce legislativní komise ČSSI za vedení Ing. Václava Macha byla korunována v květnu 1992 přijetím zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, se kterým od jejího vzniku na základě písemné dohody, uzavřené již v roce 1992, trvale a úzce spolupracuje"(konec citátu).

Důkazem této trvající spolupráce je mimo jiné i konference „ Labská vodní cesta Ústí nad Labem – Drážďany", pořádaná při příležitosti 25. výročí založení ČKAIT, v pátek dne 26.5.2017 oběma organizacemi. Hlavním bodem jednání byl popis připravovaného plavebního stupně Děčín a argumenty, které zdůvodňují oprávněnost zhotovení toho díla. Tomuto bodu programu byla věnována zvláštní pozornost mimo jiné i s ohledem na očekávaná mimořádně suchá období, jak na ně hydrologové v současné upozorňují. Konference se ale zaměřila i další související díla, jako jsou revitalizace v ústí Ploučnice a ústí Jílovského potoka, další úpravy ve zdrži tohoto plavebního stupně ( revitalizace nad horní rejdou a území nad Křešicemi a p.). Jako u každé vodní cesty byla i zde do programu byla zařazena problematika mostních objektů, zejména z hlediska potřebné plavební výšky. Zprávy se týkaly železničního mostu, Benešova mostu a Mariánského mostu v Ústí nad Labem, nového silničního mostu v Děčíně i staršího Tyršova mostu. Jedna z přednášek byla zaměřena i na řešení stability skalních masivů v Labském kaňonu.

Úroveň konference posoudil a zhodnotil jeden z účastníků v dopisu, který zaslal organizátorům: „V odborné části konference zaujala informace, že každý třetí rok se pro sucha stává Labe na několik měsíců nesplavné zvláště na naší straně s řešením Plavebním stupněm Děčín, šířeji pak redistribucí vody mezi sousedními veletoky s jejich splavným propojením. Počáteční záměr spadá do počátku minulého století a dosavadní díla na tocích tomu odpovídají. Pokračování je velká výzva pro naši profesi. Jeden z kroků byl konferencí učiněn." Diskuze k tomu nezůstane bez odezvy, ČSSI- o.p. Praha již připravuje na říjen letošního roku seminář k tomuto tématu.

Na palubě motorové lodi ORION a později po přestupu na loď POSEIDON se zúčastnilo celkem 141 členů ČSSI a ČKAIT, čestnými hosty byli primátorka Děčína paní Mgr. Marie Blažková a Ing. Jiří Aster, předseda krajské dopravní komise Ústeckého kraje.

Všichni si na závěr - a s obdivem, jak stát pečuje o obnovu a rekonstrukci historických památek (téměř na všech objektech byly štítky „Hier baut Freistaat Sachsen") prohlédli opravenou historickou část města Drážďany a exkurzi ukončili na nádvoří obrazárny Zwinger.

Ing. Jiří Hájek

ČSSI Praha

Přílohy-fotografie:

Nstup_na_lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nástup na loď v přístavišti Ústí nad Labem

Ndvo_ve_Zwingeru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Závěr na nádvoří ve Zwingeru.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky