3. swingový taneční večer dne 17. února 2011

sál Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze   

Pražská oblastí pobočka ČSSI ve spolupráci s Nadací – ASB uspořádaly v únoru letošního roku již 3. swingový taneční večer pražských stavebních inženýrek, inženýrů a jejich přátel. Této letošní společenské akci předcházelo vyhlášení výsledků soutěže Stavební výrobek – technologie roku 2010 s presentací držitelů zlatých cen. Partnery večera byly Obec architektů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Součástí večera byl již tradičně rozhovor s osobností stavitelství panem Ing. Václavem Matyášem, presidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který byl čestným hostem. Akci podpořili svou účastí předseda ČKAIT pan Ing. Pavel Křeček, předseda obce architektů Ing. arch. Jiří Parma, president ČSSI pan Ing. Svatopluk Zídek a další osobnosti. Přes sto účastníků projevilo spokojenost s výborným orchestrem i bohatou tombolou, do které již tradičně přispěly společnosti EUROVIA CS, a.s. , SMP CZ, a.s. a STRABAG, a.s a také OK ČKAIT Praha.
Jiří Hájek


Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky