76. technický čtvrtek dne 21. 10. 2010 měl na programu výběrové řízení a tendrovou dokumentaci

Praha  03-11-2009 

76. technický čtvrtek byl rozdělen na základní informaci a následnou diskuzi. Nosným tématem bylo výběrové řízení z pohledu investora i dodavatele veřejných i soukromých zakázek. Po úvodní souhrnné informaci */, přednesené panem Ing. Karlem Hegenbartem, se mezi lektorem a účastníky rozvinula široká diskuze, jejímž obsahem byly zejména náměty (heslovitě):

  • veřejné zakázky dosud stále umožňuji předepisovat takové požadavky na prokazování způsobilosti, že tím mohou šité na předem vytipovaného uchazeče; na důkaz toho byla předvedena ukázka zadávacích podmínek u jedné ze současných konkrétních zakázek. Takové zadání lze sice v zadávací lhůtě napadnout, ale chybí k tomu odvaha ostatních uchazečů, vyvolaná obavou ze ztráty dalších příležitostí ucházet se o zakázku;
  • při soukromých zakázkách se úspěšně využívá licitace o ceně;
  • veřejným zakázkám by prospělo, kdyby uchazeči - po oznámení nejnižší a nejvyšší ceny - měli možnost předložit nabídku na úpravu ceny, při zachování všech ostatních dokladů v nabídkové dokumentaci; údajně tato praxe funguje ve Švýcarsku;
  • struktura výkazu výměr v mnoha případech neumožňuje stejný (jednotný) výklad položek u zadavatele a uchazeče;
  • základní podmínkou pro objektivní hodnocení nabídek je dostatečná odborná úroveň hodnotitelů; to platí zejména při posuzování relace mezi cenou, kvalitou a životností díla. Nebylo by od věci, kdyby osoby hodnotitelů prokazovali svou způsobilost nějakou formou autorizace.

Prezentace ke stažení: Výběrové řízení a tendrová dokumentace 1.84 MB

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky