Aktuality Praha

76. technický čtvrtek dne 21. 10. 2010 měl na programu výběrové řízení a tendrovou dokumentaci

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:35

Praha  03-11-2009 

76. technický čtvrtek byl rozdělen na základní informaci a následnou diskuzi. Nosným tématem bylo výběrové řízení z pohledu investora i dodavatele veřejných i soukromých zakázek. Po úvodní souhrnné informaci */, přednesené panem Ing. Karlem Hegenbartem, se mezi lektorem a účastníky rozvinula široká diskuze, jejímž obsahem byly zejména náměty (heslovitě):

 

Exkurze na nově zprovozněnou část SOKP

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:34

Praha  21-10-2010 

Pražská oblastní pobočka ČSSI spolu s oblastní kanceláří ČKAIT připravily exkurzi na novou část silničního okruhu kolem Prahy( SOKP) , a to několik dnů pro uvedení staveb R512, R513 a R514 do provozu.

 

7. zahradní slavnost pražských ČSSI a ČKAIT, spojená s exkurzí do Filadelfie

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:34

Praha  14-07-2010 

Pražská oblastní pobočka ČSSI, ve spolupráci s pražskou oblastní kanceláří ČKAIT, zakončila činnost v 1. pololetí tradiční zahradní slavností, spojenou tentokráte s exkurzí na staveniště prakticky již dokončené budovy Filadelfie v pankráckém BB – centru. Limitovaný počet zájemců byl plně vyčerpán.

 

Zpráva o semináři Vady při zhotovování staveb

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:33

Praha  14-05-2010 

Pražská oblastní pobočka uspořádala dne 14. 4. 2010 " vícevrstevný" seminář na téma " Vady při zhotovování staveb".

 

CSSI, o.p. Praha podruhé na staveništi tunelu Blanka

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:33

Praha  14-05-2010 

Téměř na den po dvou letech ( od 21. 5. 2008) uspořádala seniorská sekce ČSSI - o.p. Praha dne 14. 5. 2010 exkurzi na staveniště komplexu SAT Malovanka - Pelc Tyrolka (staveniště tunelu Blanka v prostoru Letná). Rozdíl ve stavu prací je patrný z přiložených fotografií stavební jámy.

 

Zásady umísťování výškových budov v Praze ve vybraných lokalitách

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:33

Praha  24-04-2010 

Objednatel studie: Útvar rozvoje hlavního města Prahy
Zpracovatel: CASUA spol. s r. o.

Účel zpracování dokumentace
Studie je zpracována jako součást "Plánu památkově udržitelného rozvoje hl. m. Prahy" (MANAGEMENT PLAN ), který je povinno zpracovat město Praha z titulu svého zápisu na "Listině památek světového kulturního dědictví UNESCO", a rovněž jako součást "Zásad územního rozvoje".

 

2. swingový taneční večer

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:32

Praha  03-03-2010 

Pražská plesová sezóna byla dne 11. února 2010 obohacena o 2. swingový večer, který spolu pořádali ČSSI - o.p. Praha,a pražská o.k. ČKAIT a Nadace ABF ( viz poutač). Společenská akce byla podpořena bohatou tombolou od společností EUROVIA CS, a.s., SMP CZ, a.s. a STRABAG, a.s. ( obr. č.1,2,3).

 

Projekt a stavba uhelné skládky pro EU Komořany

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:31

Praha  03-03-2010 

Z důvodů na straně přednášejícího byla původně plánovaná přednáška v rámci programu Klubu seniorů při ČSSI -o.p. Praha na téma " Projekt PPP pro silniční stavbu na Slovensku" přeložena na 2. pololetí.

 

Setkání s osobností stavebnictví 2009

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:30

Praha  18-01-2010 

Pražská oblastní pobočka zařadila –stejně jako loni- do svého plánu na rok 2009 setkání s osobností stavebnictví. S velkým potěšením přijala pak zprávu, že letošní osobností se stal president ČSSI pan Ing. Svatopluk Zídek.

 

Zelená úsporám (nové požadavky programu)

Aktualizováno Středa, 05 Leden 2011 15:30

Praha  14-01-2010 

Pražská oblastní pobočka ČSSI připravila na středu dne 13.ledna 2009 přednášku na téma " Zelená úsporám". Přednáška byla zaměřena na současné předpisy i jejich aplikace v praxi . Její součástí pak byly i informace o základním členění programu, o dílčích opatřeních k dosažení energetických úspor při vytápění, o využití obnovitelných zdrojů , apod. Přítomní byly seznámeni i s požadavky na rozsah podkladů, které souvisejí s žádostmi o poskytování dotací.

 

Strana 10 z 12

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky