Čerpání rozpočtu OP Praha a Středočeský kraj za rok 2008

Praha  11-06-2009 

A. PŘÍJMY

PŘEDPOKLAD SKUTEČNOST
1. Řádní členové 286, skut. 264 x 800 228.800,- 211.200,-
2. Senioři 99 skut. 91 x 500 49.500,- 45.500,-
3. Studenti 1 skut. 0 x 400 400,- 0,-
4. Nejasné + doplatky+ zápisné 0,- 8 200,-
5. Vydané faktury, vstupné 10.000,- 299.316,-
6. Převod z předchozího roku 254.006,- 254.006,-
7. Úroky BÚ 0,- 369,-
Příjmy celkem 542.706,- 814.591,-


B. VÝDAJE

PŘEDPOKLAD SKUTEČNOST
1. Odvody 150 x (A1+A2) 63.600,- 57.600,-
2. Akce pro členskou základnu 237.606,- 366.687,-
3. Účetnictví 12 x 2.000 + rezerva 6.000 30.000,- 24.000,-
4. Sekretariát - personální náklady 75.000,- 81.102,-
5. Telefony, poštovné, mailing 10.000,- 3.233,-
6. Kancelář - nájem 12.000,- 10.022,-
7. Kancelářské výdaje, aktualizace SW 3.500,- 9.094,-
8. www stránky 15.000,- 14.076,-
9. Reprefond 5.000,- 2.000,-
10. Stavebnictví 32.000,- 32.585,-
11. Výr. členská schůze 2.000,- 0,-
12. Poplatky BÚ 7.000,- 6.085,-
Výdaje celkem 492.706,- 606.484,-


C. REZERVA

1. Rezerva pro případ nižších příjmů či vyšších výdajů 50.000,- 0,

Závěr:

Předpokládané příjmy byly přes úbytek členů přeplněny díky příjmu z vydaných faktur a částečné úhrady vstupenek o 271.885,00 Kč z akce Setkání stavebních odborníků.

  1. Předpokládané výdaje byly přečerpány o 113.778,00 Kč. Toto bylo způsobeno výdaji na akci setkání stavebních odborníků, která však přinesla i vyšší příjmy.
  2. Hospodaření pobočky za samotný rok 2008 je minus 139.185,96 Kč, což je prostý rozdíl mezi skutečně přijatými příjmy a vydanými výdaji v roce 2008. Neuhrazené faktury z roku 2008 činí 147.300,- Kč, což znamená , že hospodaření pobočky bylo ve skutečnosti vyrovnané.
  3. Zůstatek na bank. účtu k 31.12. 2008 byl 97.055,52 Kč a pokladny 17.815,00 Kč. Celkem 114.820,52 Kč a faktury neuhrazené ve výši 147.300,00 Kč bude převedeno do rozpočtu 2009.

V Praze dne 23.2.2009

ing. Zdeněk Fulín, hospodář OP Praha
608 111 042, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky