ČSSI - o.p. Praha podporuje soutěže studentů na SPŠS J. Gočára.

Praha  16-06-2009 

ČSSI - oblastní pobočka pro Prahu a Středočeský kraj v rámci svého dlouhodobého programu, ve kterém se snaží kromě jiného podporovat výchovu a odborný růst mladých studentů stavebního oboru, vyhodnotila a odměnila projekty studentů třetího ročníku Střední průmyslové školy stavební J. Gočára v Praze. Stalo se tak již druhým rokem.

Za základ hodnocení vzali zástupci ČSSI - Ing. Ivan Hačkajlo a Ing. Milan Čejka ohodnocení projektů, které provedli učitelé pozemního stavitelství průmyslové školy s tím, že každý student svůj projekt ústně několika větami obhájil.

Na prvním místě se umístil projekt rodinného domu studenta Davida Kochlíka ze třídy 3.F, který student vypracoval pod vedením Ing. Petra Lorenze, CSc. Tato práce byla oceněna finanční odměnou 3000.- Kč.

Na druhém místě se umístil projekt rodinného domu studentky Ivy Žantovské ze třídy 3.D, který studentka vypracovala pod vedením Ing. Arch. Vlastimíra Jenyše. Tato práce byla oceněna finanční odměnou 2000.- Kč.

Dále bylo rozhodnuto, že všichni další účastníci soutěže, kteří přihlásili své projekty, budou odměněni finančním obnosem 1000.- Kč. Jedná se o tyto studenty a studentky: Eva Heribanová, Lukáš Váňa, Jan Čermák, Laura Hejnová a Jan Venkrbec.

Zvláštní poděkování patří učitelům pozemního stavitelství, kteří se soutěži věnovali, podrobně prostudovali všechny přihlášené projekty a rovněž se zúčastnili vyhodnocení soutěže. Jedná se o Ing. Arch. Vlastimíra Jenyše, Akad. Arch. Ing. Jana Novotného, Ing. Kateřinu Mrázkovou a Ing. Tomáše Langera.

ČSSI - oblastní pobočka pro Prahu a Středočeský kraj aktivně podporuje zájem mladých studentů o stavební obor. Nabízí studentům účast na odborných přednáškách a exkurzích, případně umožňuje zprostředkování kontaktů při hledání možností odborné praxe.

Zapsal a fotil: Ing. Milan Čejka

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky