CSSI, o.p. Praha podruhé na staveništi tunelu Blanka

Praha  14-05-2010 

Téměř na den po dvou letech ( od 21. 5. 2008) uspořádala seniorská sekce ČSSI - o.p. Praha dne 14. 5. 2010 exkurzi na staveniště komplexu SAT Malovanka - Pelc Tyrolka (staveniště tunelu Blanka v prostoru Letná). Rozdíl ve stavu prací je patrný z přiložených fotografií stavební jámy.

Učastníci byli podrobně informování o vývoji přípravy stavby počínaje výběrem z několika desítek variant, přes konstrukční řešení v jednotlivých úsecích až po informaci o současném stavbu prací . Dostalo se jim i podrobné objektivní informace o příčinách závalů ve Stromovce a o stavebním řešení likvidace závalů.

Součástí exkurze byla i diskuze z tiskovým mluvčím dodavatele stavební části - akciové společnosti Metrostav. Vedle technické problematiky byla zaměřena i na současné problémy, vyvolané změnami stavebního povolení a požadavky ze strany dotčené části místních obyvatel.
Prohlídka tunelu je součástí další etapy exkurze, plánované na červen t.r.

V Praze dne 15. Května 2010

Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky