Druhá přednáška Ing.arch. Vlada Miluniće

Ve středu dne 6. března 2013 si téměř 50 účastníků vyslechlo další z přednášek Ing. arch. Vlada Miluniće, tentokrát na téma „Přestavba sídlišť v pražské aglomeraci" a "Vinařství Sonberk".

První část přednášky se týkal přestavby sídliště Petřiny, která byla provedena podle jeho vítězného projektu.

Ve druhé části byl popsán vývoj projektu na přestavbu sídliště Malešice. Projekt nakonec nebyl vybrán pro realizaci, výrazně ale výsledné dílo ovlivnil.

Třetí část přednášky byla věnována přípravě projektu na Vinařství Sonberk se dvěma přidruženými stavebními objekty. Ani v tomto případě nebyl projekt p. Miluniće vybrán pro zhotovení, ale vítězný návrh jím byl opět výrazně ovlivněn.

Ve všech třech příkladech byli účastníci podrobně seznámeni s vývojem architektonického řešení, se zdroji inspirace a celou koncepcí, vždy zaměřenou na co možná bezchybné plnění funkce a na vytvoření přátelského prostředí pro uživatele.

Stejně jako při první přednášce, i tentokrát byl výklad u všech případů doplněn osobitým a květnatým komentářem k průběhu obchodních soutěží a k souvisejícím událostem, které ovlivňovaly jak výsledky soutěží , tak někdy i mezilidské vztahy.

březen 2013

Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky