Exkurze 8.6. 2011 - Most v Troji

Exkurze 8.6. 2011 - Most v TrojiExkurze na staveniště nového mostu přes Vltavu v Praze – Troji dne 8. Června 2011

V rámci programu technických střed uspořádala pražská o.p. ČSSI ve spolupráci s o.k.ČKAIT exkurzi na staveniště mostu přes Vltavu v Praze –Troji. Účastníci, rozdělení do 2 skupin, bylI nejprve seznámenI s vývojem projektu , stavebně-technologickou přípravou a prostřednictvím vizualizace i s jednotlivými stadii výstavbového procesu. Následovala prohlídka staveniště na levém a pravém břehu, s odborným doprovodem dvou pracovníků zhotovitele mostu ( METROSTAV a.s.): autora technologického projektu a specialisty divize 5. V českém mostním stavitelství ojedinělá stavba zaujala všechny nejenom konstrukčním systémem, ale i technologickou kázní, patrnou na každém detailu díla i pořádkem na staveništi. Účastníci exkurze se pak shodli v názoru, že neobyčejné nároky projektanta a zejména architekta na technologický postup a výsledné ztvárnění díla mají zřejmě výrazný vliv na výslednou cenu mostu.

Podrobnosti o díle je možno najít na přístupných www- stránkách, bohužel v popisu technologie výstavby již zastaralých.

Nemající prakticky jinou možnost, účastníci exkurze i výbor pražské oblastní pobočky ČSSI tímto děkuji pracovníkům společnosti METROSTAV , a.s. za to, že jim bylo umožněno podrobně se se stavbou seznámit a díky oběma průvodcům si odnést i dobré pocity z poznatků o kvalitě organizace práce i provádění náročného díla.

Příloha : fotografie a schema prostorového uspořádání mostu.
Ing. Jiří Hájek

alt
Soubor ke stažení: Pohled, příčný řez, vizual..pdf
Soubor ke stažení: závěrečné stadium zasouvání.JPG
Soubor ke stažení: pohled - proti vodě-..JPG

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky