Exkurze na Mostecko

"UHELNÉ SAFARI"

Zaklada_na_skldce

 

Pražská ČSSI ve spolupráci s pražskou oblastí ČKAIT využila nabídky uhelné společnosti Vršany pod názvem „Uhelné safari" a připravila pro své členy, několik jejich rodinných příslušníků, a také pro ústeckou o.p. ČSSI i další program.

První část exkurze, doprovázené průvodkyní pí. Růženou Martínkovou ze Severní energetické a.s.  zahrnula prohlídku velkolomu Vršany s podrobným popisem řešení skrývky, těžby, ukládání nadložních zemin a následné rekultivace. Praktické výsledku rekultivačních prací bylo možno si na místě prohlédnout v novém sportovním areálu Benedikt, rozsáhlém areálu hipodromu se souvisejícím golfovým hřištěm (9 jamek) a online – dráhou, vodní plochou Matylda vedle mosteckého autodromu.

Tato část exkurze byla uzavřena pohledem na téměř dokončené zatopení povrchového lomu Ležáky. Rozsáhlá vodní plocha leží přímo na okraji města, bude využita pro sportovní a rekreační účely a je také významným činitelem při uzemním plánu rozvoje města.

Po obědě se účastníci exkurze seznámili se stavem objektů na tzv. Ervěnickém koridoru. Účelem této části exkurze byl prohlídka stavu přeložky železniční trati, silnice I. třídy a přeložky řeky Bíliny, které byly právě před 30 lety uvedeny do provozu na nezhutněném, volně sypaném násypovém tělese, vysokém přes 140m. Technické řešení, navržené geotechniky kolem prof. Myslivce, umožnilo a umožňuje nepřetržitý provoz všech komunikací přes určité, dosud trvající deformace podloží. Schéma přeložky železniční 2-kolejné tratě, silnice a řeky mezi Mostem a Chomutovem k nahlédnutí ZDE

Při následné zhruba hodinové prohlídce přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie si účastníc i prohlédli – za doprovodu místního průvodce - neobyčejně působivý interiér kostela a prostřednictví krátkého filmu si měli možnost zopakovat celý postu přípravy kostela na přesun a vlastní přemístění do nové lokality.

Součástí exkurze byla i přednáška pracovníka T-plánu pana Ing. Beránka na téma „územní rozvoj Mostecka a dalších aglomerací v prostoru uhelné pánve".

Cesta zpět vedle kolem nejsevernějšího českého vinařství Chrámce. Prohlídku a ochutnávku místního vína nebylo možné z programu exkurze vyloučit, a tak několik účastníků této nabídky rádo využilo.

Mostecko se zapsalo do paměti mnoha občanů jako kraj otřesného životního prostředí, smogu, mlh produktů zapařeného doutnajícího uhlí.

Exkurze - vedle technických zajímavostí - ale potvrdila, že postup rekultivací v této oblasti a péče o krajinu i životní prostředí je zde na takovém vzestupu, že není daleko doba, kdy sem bude za rekreací dojíždět třeba i obyvatelstvo Prahy.

Fotografie z exkurze

Ing. Jiří Hájek.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky