Exkurze pražských ČSSI a ČKAIT na rozestavěnou dálnici D 805 Lovosice-Řehlovice

D 805 Lovosice-Řehlovice  09-12-2009 

Pražská oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s pražskou kanceláří ČKAIT uspořádali pro své členy a jejich rodinné příslušníku exkurzi na stavbu dálnice D 805 přes České Středohoří mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Odborný doprovod obstarali pánové Ing. Miloš Borovka ze společnosti EUROVIA CS,a.s. a vedoucí útvaru TDS- ŘSD pan Dr. Pavel Lány.

Účastníci si prohlédli staveniště dálničního mostu ve Vchynici, další zastávka pak byla na staveništi dálničního obloukového mostu přes Opárenské údolí . Mimořádnému obdivu se těšilo staveniště i vlastní stavba. Přísné požadavky OŽP v chráněném území si tam vynutily použít náročnou technologií letmé betonáže do zavěšeného bednění.

Na další zastávce v opuštěné části lomu Dobkovičky byla předvedena nová obalovna živičných směsí, které ale posloužila i jako rozhledna nad údolím s dobře patrnou trasou dálnice. Odborná část exkurze skončila prohlídkou prackovického tunelu.

Po společném obědu v Litoměřicích zbyla ještě trocha času, kterou účastníci využili k návštěvě Vinařství v Žernosekách.

Průběh exkurze byl hodnocen příznivě, za což o.p. ĆSSI Praha touto cestou děkuji jak doprovodu z Ředitelství silnic a dálnic Praha, tak pražskému závodu společnosti EUROVIA CS, a.s.

Ing.Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky