Exkurze pro studenty

Obalovna HERINK

herink_1

Ve čtvrtek dne 26. března 2015 uspořádala pražská oblastní pobočka ČSSI spolu s oblastí ČKAIT exkurzi pro studenty SPŠS Josefa Gočára a členy studentského klubu ŠTUK- FSv /ČVUT. Cílem byla obalovna HERINK ve vlastnictví mateřské společnosti (Eurovia CS, a.s. a Skanska, a.s.). Obalovna je vybavena pro výrobu hutněných směsí sestavou BENNINGHOVEN TBA 240 (štítkový výkon 240 t/hod.) a pro výrobu směsí litého asfaltu WIBAU WKC 40 se štítkovým výkonem 40 t/hod.

Přes 20 účastníků spolu s pedagogickým doprovodem mělo možnost seznámit se s vybavením stavebního dvoru, s drťovým hospodářstvím a s provozem obalovny. Odborným průvodce byl ředitel provozovny Roman Kadlec. Prohlídka probíhala na začátku stavební sezony a v odpolední době, kdy obě obalovny již byly mimo provoz.

Tento svým způsobem nedostatek byl ale kompenzován tím, že prohlídka všech zařízení i průvodní slovo probíhaly v klidu a všichni se tak mohli seznámit např. i s vybavením velínů (postupně v 5-ti členných skupinách) a s detaily asfaltového i drťového hospodářství.

O exkurzi byl nebývalý zájem, pro všechny (byť specializací zúčastněných studentů je obor pozemního stavitelství a architektury) byla nepochybně přínosem. Svědčí o tom i projevený zájem na opakování exkurze pro ty, na které se tentokrát nedostalo.

Prohlídka proběhla díky ukázněnosti všech účastníků bez problémů a v pohodě. Za přípravu i doprovod patří poděkování jak řediteli obalovny, tak firmě EUROVÁ CS, a.s. jako spoluvlastníkovi, která prohlídku umožnila. Věcný dar pro průvodce byl jen nepatrným projevem ocenění za čas i odbornou kvalitu doprovodu, které exkurzi věnoval.

herink_2herink_3

Studenti byly na závěr vyzváni, aby o exkurzi připravili písemnou zprávu; nejlepší bude zveřejněna na stánkách ČSSI.

Zaznamenal :

Ing. Jiří Hájek

březen 2015

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky