Exkurze - rekonstrukce "Sv. Michal"

Exkurze zakončená zahradní slavností.

Program prvního pololetí roku 2015 naplnila pražská o.p. ČSSI spolu s pražskou oblastí ČKAIT plánovanou exkurzí na připravovanou rekonstrukci tzv. Paláce sv. Michala na Pohořelci v Praze. O odborný doprovod se postarali Ing. Aleš Poděbrad a Ing. Arch Zuzana Drahotová.

Účast překonala očekáváni – celkem se přihlásilo přes 50 zájemců. Díky disciplinovanosti účastníků, které bylo nutné rozdělit do 2 skupin, se prohlídka zchátralého objektu obešla bez problémů a k všeobecnému uspokojení.

Základní informace předali oba průvodci.

Jde o objekt, jehož historie sahá do 12. až 13. století, zvaný U Kundraticů . Sestává ze dvou renesančních objektů s gotickými sklepy, který byl v baroku přestavěn.

Národní památkový ústav dům evidoval mezi několika desítkami památek, které v Praze považuje za nejohroženější. Dlouhodobé zanedbání běžné údržby domu –to jsou hlavní příčiny havárii pavlačí a špatného stavu fasády. Od roku 2010 byl dům částečně opravován, zejména se ve spolupráci s atelierem Atria podařilo zajistil statiku klenutého podloubí. Dům však zvenčí působí zchátrale , čehož využila i skupina squatterů, kteří do něj v srpnu 2013 vnikli a na čas ho obsadili.

Objekt vlastní společnost U svatého Michala, člena skupiny CPI Group, od roku 2005 a á v úmyslu ho upravit na asi dvě desítky luxusních appartementů. Nabídka bydlení má být zaměřena hlavně na zahraniční podnikatele, kteří budou v Česku pobývat delší dobu, a také na diplomaty. Většina apartmánů bude řešena jako 2+kk.

Zájmem památkářů přitom je, aby byla zachována historická hodnota domu i jednotlivých historických prvků.

Se zahájením rekonstrukce se počítalo na březen 2015, naléhavý požadavek památkářů na další důkladný zkušební průzkum kvality zdiva ale zahájení odložil.

Po ukončení exkurze následovala tradiční „ zahradní slavnost“, pro kterou se pořadatelům podařilo zajistit příjemné prostředí v restauraci „ Valcha“(viz několik obrázků v příloze). Součástí programu bylo dle pozvánky i hodnocení činnosti oblastní ČSSI –Praha v prvním pololetí. Nelze než konstatovat, že k činnosti nebyly vzneseny žádné připomínky.

V Praze dne 30. Června 2015

Jiří Hájek.

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky