Formulace podnětu Ing Stejskala k aktivitě ČSSI v pokusu o revizi Normy na zatížení větrem

Praha  11-06-2009 

Po bohaté diskuzi o účincích větru, dle evropské normy, výroční členská schůze rozhodla požádat Ing. Studničkovou a její sestavený kolektiv o propočítání základního tlaku větru pro 5 rychlostí přicházející v úvahu v České republice a sice pro 2 druhy terénu (volný terén a zastavěná oblast) a dále pro každý z těchto případů stanovit růst tlaku po výšce v intervalech po 10ti m, obdobně jako bylo v ČSN 73 00 35.

Na proplacení této práce ČSSI požádá o součinnost ČKAIT, kterou přítomný Ing. Michael Trnka přislíbil.

Tímto plním formulaci, která mi byla uložena členskou schůzí.

S pozdravem Ing. František Stejskal

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky