Informace o stavu a vývoji v oblasti Normalizace

Praha  11-06-2009 

1. Ing.Jaroslav Veselý, CSc. informoval o pracovním semináři s vybranými odborníky, zástupci ÚNMZ a veřejné správy na téma "Normy a jejich aplikace v profesní praxi", který se konal 12.března na ČKA.

  • Účastníci se shodli na zásadě, že české technické normy by se v českých právních předpisech neměly objevovat jako závazné.
  • Pro stavaře jsou důležité - v uvedeném pořadí - normy návrhové, aplikační a výrobkové. Formu aplikační normy splňují OTP.
  • Nový globální přístup EU uplatňuje pro prokazování shody stanovených výrobků zásadně harmonizované normy, jejichž plnění je závazné.
  • Pro nestanovené výrobky platí v ČR určené normy. Ty jsou uváděny ve Věstníku ÚNMZ a lze na ně odkazovat v právních předpisech.
  • Z diskuse vyplynulo doporučení, aby technické normy rozlišovaly části závazné, části poručené a části informační. Jako prioritní musí být ochrana veřejných zájmů.

2. Závěry ze semináře písemně zpracuje - po vzájemném odsouhlasení - ČKA jako společný výstup ČKA, ČKAIT, ČSSI a ÚNMZ.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky