Inspirující projekt

Solární škola v Himaláji

Prezentace o přípravě, zhotovování a provozování solární školy v Himaláji (lokalita Kargyak) byla na programu technického čtvrtku o.p. ČSS Praha dne 25. dubna 2013. Ing. Jan Tilinger, PhD. – jako iniciátor, investor, projektant a i generální dodavatel stavby - přijal pozvání a podrobně informoval přítomné zájemce o místním přírodním prostředí a zvycích obyvatelstva, zejména pak průběhu provádění díla ve velice obtížných vysokohorských podmínkách.

Podrobnosti a rozsáhlá fotodokumentace jsou k dispozici na adrese www.surya.cz

Přesto snad stojí za zmínku připomenout z přednášky, že

  • Škola byla postavena vesměs z místních materiálů, na místě vyráběných nepálených (sušených) cihel podle receptury na místě vyzkoušené. Sklo, solární panely a dřevěná jižní fasáda byly dovezeny.  
  • Pro dopravu na staveništi byla převážně využita zamrzlá řeka; jako dopravní prostředek posloužili yaci (s nosností cca 150 kg / 1 hřbet),
  • Na stavbě pracovalo cca 40-50 místních obyvatel a také asi  20-30 dobrovolníků z Evropy,
  • Celá akce byla a je financovaná z českých finančních prostředků, získaných ze sponzorských darů a drobných sbírek; to platí nyní i pro provoz školy, který si ročně vyžaduje asi 1,5 mil. Kč,
  • za stavební povolení je asi možno považovat obtisk palců místních obyvatel na zakládací listině,
  • i v této oblasti bylo občas potřebné využít místní pálenku ( čang) jako katalizátor při řešení  občasných místních problémů.

Nejpozoruhodnějším zážitkem bylo nesporně samotné setkání s osobností, která celý projekt vymyslela, stavebně dotáhla do konce a nějakou magickou přesvědčovací silou uvedla do života. 

Výbor i účastníci děkují i touto cestou  panu Tilingerovi za neobyčejný zážitek.

 

27. dubna 2013

autor zprávy: Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky