KÁMEN V ARCHITEKTUŘE

   

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA REALIZOVANÝCH STAVEB S UŽITÍM PŘÍRODNÍHO KAMENE

Motto: "Kámen k užitku a kráse, kámen pro stavbu, město, architekturu".
Vyhlašuje OBEC ARCHITEKTŮ, o. s. se spoluúčastí SVAZU KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR a NADACÍ PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ.
Soutěž je součástí projektu „Celostátní konference Kámen v architektuře a mezinárodní konference Green City – Home City, Kámen, workshopu, výstav“.

Kamen_prihlaska.doc SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

 1. Předmět soutěže:
  1. Z hlediska obsahu:
   • fasády domů
   • interiéry
   • venkovní prostranství
   • parkové úpravy
   • solitéry a pomníky
   • funerální architektura
   • krytina
  2. Z hlediska kamenické výroby:
   • hrubá a čistá kamenická výroba /kostky, mozaiky, dlažby, fontány, osvětlovací tělesa, obrubníky, lavičky apod./
   • ušlechtilé kamenické výrobky /obklady vnitřní a vnější, vnitřní a vnější dlažby, schodiště, užitkové předměty z kamene apod./.

 2. Účast v soutěži:
  1. Do soutěže se přijímají architektonická a výtvarná díla, která byla realizována na území České republiky s datem dokončení 2005 – 2010.
  2. Soutěž je přístupná českým a zahraničním autorům, realizačním organizacím, investorům a dodavatelům.
  3. Počet přihlášených prací není omezen.

 3. Požadovaná dokumentace:
  1. PANEL:
   1. K prezentaci jedné práce je určen jeden panel, z lehkého materiálu /kappa desky/ vel.70/100 cm na výšku, tloušťky 5 mm.
   2. Povinná dokumentace na panelu:
    • barevné fotografie realizovaného díla
    • hlavní charakteristické výkresy ve zmenšeném, ale dobře rozeznatelném provedení vč. situace, pokud přichází v úvahu
    • dvojjazyčná popiska /česky + anglicky/ o rozměru 10/10 cm umístěná v pravém dolním rohu panelu, na ní uvedeno jméno autora a spoluautorů, název a místo realizace, investora, dodavatele, termín dokončení.
  2. PŘÍLOHY:
   1. Vyplněná přihláška účastníka soutěže v tištěné podobě.
   2. Stručný průvodní text v rozsahu nejvýše 1 strany A4 v tištěné + digitální podobě v českém a anglickém jazyce.
   3. Jedna kvalitní fotografie v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI na A5.
   4. Dvojjazyčná popiska z panelu v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF.
   Části b), c), d) dodat na digitálním nosiči dat. Jakékoliv další přílohy nebudou posuzovány.

 4. Registrační poplatek:
  1. Registrační poplatek je stanoven na 1.000CZK za každý panel pro všechny účastníky. V případě, že nebude průvodní zpráva v anglickém jazyce dojde k navýšení poplatku o 300CZK.(součástí podmínek je angl. povinná)
  2. Registrační poplatek je možno uhradit v hotovosti při odevzdání panelů nebo poukázat složenkou či převodním příkazem na účet Obce architektů č. ú.: 1922253359/0800, v. s. 022011. U poukazovaných plateb bude při odevzdávání panelů požadován doklad o zaplacení.

 5. Posuzování a ocenění prací:
  1. Práce posoudí pěti členná porota, kterou jmenuje Obec architektů, Svaz kameníků a kamenosochařů ČR a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
  2. Na základě předložené dokumentace udělí porota hlavní cenu,a příp. čestná uznání. Hlavní cena se uděluje vždy, čestné uznání dle zvážení.
  3. Ocenění jsou čestná.

 6. Termíny:
  Uzávěrka pro doručení přihlášeného díla /poštou nebo osobně/ vč. dokumentace je 15. 4. 2011 na sekretariátu Obce architektů do 16,00 hod., Revoluční 23, Praha 1. Slavnostní vyhlášení a předání ceny proběhne dne 8. 6. 2011 od 17,00 hod. v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství , Václavské nám.31, Praha 1- následuje vernisáž a slavnostní otevření výstav.


Kamen_prihlaska.doc

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky