Mimořádná přednáška

O vývoji architektonického řešení a zhotovení Tančícího domu

Oblastní pobočka ČSSI - Praha společně s ČKAIT pro oblast Praha uspořádali v pondělí dne 14. ledna 2013 setkání s autorem projektu Tančícího domu v Praze.

tancici_dum_kresba
Přeplněná přednášková místnost vyslechla s velkým zaujetím pana Ing. arch. Vlada Miluniče, který velice podrobně a poutavě popsal vývoj projektu na zastavění proluky na předmostí Jiráskova mostu v Praze. (Místo bylo zasaženo bombardováním v roce 1945 a od té doby nebylo prakticky využíváno). Sám již delší dobu bydlel v budově vedle proluky a inspirací pro něho byla i porevoluční nálada na začátku devadesátých let. Jeho architektonické řešeni nakonec zaujalo nizozemskou společnost Nationale Nederlanden (dnes ING) natolik, že ke spolupráci na projektu byl vyzván významný světově uznávaný architekt Frank O. Gehry. Jejich vzájemná spolupráce vyústila do konečného návrhu. Výstavbu financovala zmíněná nizozemská společnost, na zhotovení se podílela mimo jiné i panelárna Malešice.

Obsáhlé diskuze v rámci přednášky se mimo jiné zúčastnili i pracovníci z firmy Novák a partner, s.r.o., která prováděla statické a konstrukční řešení nosných částí. Přítomní tak byli přiměřeně (v omezeném časovém limitu) informováni i o problémech spojených jak se statickým řešením, tak i s výrobou jako ocelové části (část nazývaná Ginger) a prefabrikovanými díly pro objekt nazývané Fred.

 

tancici-dum_foto

Bez zajímavosti nebyly ani komentáře k průběhu územního a stavebního řízení.

Dílo bylo dokončeno v roce 1996 a je první ze staveb významných světových architektů, zhotovených v Praze po roce 1990.

Pojmenování „ Tančící dům" (jinak též "Ginger and Fred") má svůj původ ve tvaru dvou nárožních věží, inspirovaných tanečním párem Freda Astaira a Ginger Rogersové.

Přednáška byla ještě doplněna několika ukázkami adaptace objektů, kterými se atelier Ing. arch. Miluniče zabýval.

 

autor článku: Ing. Jiří Hájek

leden 2013

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky