Návrh rozpočtu OP Praha a Středočeský kraj 2009

Praha  11-06-2009 

Rozpočet je koncipován jako minimalistický, vyrovnaný, s orientací všech předpokládaných volných financí na akce pro členskou základnu. Snahou výboru je pořádat akce pro členskou základnu s takovým financováním, aby byl minimálně čerpán zůstatek financí z předchozího roku.

1. Řádní členové 264 x 900 237.600,-
2. Senioři 91 x 600 54.600,-
3. Studenti 0 x 400 0,-
4. Nejasné + doplatky + zápisné 0,-
5. Vydané faktury, příspěvky na akce 157.300,-
6. Převod zůstatku z předchozího období 114.820,-
Příjmy celkem 564.320,-


B. VÝDAJE

1. Odvody 250,- x ( A1+A2 ) 88 750,-
2. Akce pro členskou základnu 270.570,-
3. Účetnictví 12 x 2.000 + rezerva 6.000 30.000,-
4. Sekretariát - osobní náklady 85.000,-
5. Telefony, poštovné, mailing 7.000,-
6. Kancelář - nájem 12.000,-
7. Kancelářské drobné výdaje, SW 10.000,-
8. www stránky 15.000,-
9. Reprefond 5.000,-
10. Stavebnictví 32.000,-
11. Výr. členská schůze 2.000,-
12. Poplatky BÚ 7.000,-
Výdaje celkem 564.320,-


V Praze dne 26.2.2009

ing. Zdeněk Fulín, hospodář OP Praha
608 111 042, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky