Netradiční přednáška

Proměny důlní krajiny Sokolovska v průběhu staletí

MedardPražská oblastní pobočka ČSSI spolu s oblastí Praha ČKAIT nabídly dne 24. dubna 2014 svým členům i hostům zajímavou přednášku pana RNDr. Petra Rojíka, PhD. na téma uvedené v nadpisu. Přednáška přiblížila proměny medardské krajiny, v několika časových vrstvách - zemědělská sídla, postupné pronikání hlubinné a povrchové těžby, jejímž důsledkem byl vznik „měsíční krajiny". Zabývala se také velkorysou revitalizací krajiny, jejímž magnetem je tvorba jezera Medard, a také vizi budoucího rekreačního využití území.

Podrobně byl popásán a fotografiemi dokumentován postup těžby nerostů, zejména uhlí, od začátku v roce 1919 až do ukončení povrchové těžby v roce 1992. Navazující zemědělská a lesnická rekultivace je prováděna od roku 1987. V současné se je v závěrečném stadiu třetí forma rekultivace území - zatopení lomu. Po dokončení tohoto stadia vznikne vodní plocha o rozloze cca 4x1,5 km, o objemu 120 mil m3, s hloubkou 50 m. Břehová čára bude dlouhá 12, 4 km a bude opevněna kamenným límcem, který zabezpečí stabilitu břehu pro další, zejména rekreační využívání vodní plochy.

Způsob přednášky, detailní znalosti prostředí a kultury místního obyvatelstva, problémů osídlení i osídlování dotčené oblasti a zejména pak osobní zaujetí přednášejícího všechny přítomné neobyčejně zaujal. Zvlášť působivé byly historické fotografie, zachycující obyvatele v polovině 19. století, i hudební ukázky písní z té doby, přednesené samotným přednášejícím za klávesového doprovodu.

Je jen škoda, že o tento zážitek se podělila jen necelá dvacítka přítomných, když pro ostatní členy pobočky a oblasti nebyla pozvánka zřejmě dostatečně atraktivní.

Medard_kamenne_parezy

 

Výbor pražské oblast i tímto způsoben přednášejícímu velice děkuje a je přesvědčen, že navázaný kontakt s ním využijí i další pobočky.

A dík patří i Ing. Ivanu Hačkajlovi, z jehož iniciativy se tento svým způsobem neobvyklý technický čtvrtek uskutečnil a zdařil.

 

 

Jiří Hájek, o.p. ČSSI - Praha

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky