O celostátním Sjezdu ČSSI 2014

 Sjezd_CSSI_2014_90

Sobota dne 8. listopadu 2014 byla dnem dalšího volebního celostátního Sjezdu ČSSI.

Stejně jako v roce 2011 se delegáti a čestní hosté sešli v jednacím sále Národního technického muzea v Praze, aby se v době od 10 do 15 hodin vypořádali s náročným programem. Vedle formálních záležitostí, které k volebnímu Sjezdu patří, byly také schváleny nové Stanovy ČSSI a za účasti autorů pokřtěna nová publikace „ Inženýrské stavby zemí V-4".

Jména kandidátů pro volby byla oznámena již před Sjezdem, předseda volební komise ale přesto před zahájením voleb stručnou charakteristiku jednotlivých kandidátů přednesl. Prezidentem Svazu byl Ing. Pavel Štěpán. Z 11 kandidátů (z nichž se jeden kandidatury předem vzdal) na 3 viceprezidenty, byli zvoleni doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. Adam Vokurka, Ph.D. a Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Členem Exekutivy ČSSI i nadále zůstává pastprezident Ing. Svatopluk Zídek.

V diskusi vystoupila prof. Ing. A. Kohoutková, CSc., děkanka stavební fakulty ČVUT na téma: 140-leté výročí udělování stavovského titulu (Ing.) a rok 2015 - Rok techniků. Obsáhlý diskusní příspěvek zástupce ČSMI zahrnul i stanovisko k „Pražským stavebním předpisům", a k tomu pak připojil komentář Ing. Michael Trnka, CSc.

V rámci Sjezdu byla předána vyznamenání „čestný člen ", „čestný odznak" a čestné medaile „Za zásluhy o spolupráci s ČSSI ". Mezi vyznamenanými osobami bylo 7 členů pražské o.p. a na její návrh pak také představitelé tří stavebních společnosti, které dlouhodobě významně podporují činnost pražské oblastní pobočky: Ing. Zdeněk Synáček ( EUROVIA, a. s.), Ing. Vladimír Brejcha (SMPC, a.s.) a Ing. Jaroslav Katzer ( STRABAG, a.s.). Všechny tyto společnosti podpořily i organizaci Sjezdu.

Po skončení oficiální části Sjezdu měli účastníci Sjezdu možnost prohlédnout si i všechny exponáty Národního technického muzea, jmenovitě pak nově otevřené prostory expozice Hornictví a hutnictví. Ke shlédnutí byla doporučena i výstava, navazující na publikaci „Nuselský most"; publikace byla vydána k 40 výročí dokončení Nuselského mostu. (Pro pořádek jen doplňujeme, že most postavila firma Stavby silnic a železnic, n.p., v období 1967-1973).

Usnesení Sjezdu bude k dispozici na web stránkách ČSSI.

GALERIE FOTOGRAFIÍ ZE SJEZDU ČSSI 2014

autor článku: Ing. Jiří Hájek

foto: Petra Bednářová

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky