O Nepálu pro Nepál

O Nepálu pro Nepál

Pod tímto názvem (a s podtextem „ co již znovu neuvidíte“) uspořádala o.p.ČSSI –Praha, za podpory pražské oblasti ČKAIT , dne 18. června 2015 neplánovanou, ale aktuální  přednášku o Nepálu, který byl koncem dubna postiženého zemětřesením. Všichni tři přednášející - Libor Doležal, Pavel Štěpán a Petr Štibar, postiženou zemi již dříve několikrát navštívili ; Libor Doležal dokonce byl letos přímým účastníkem zemětřesení a strávil v postižené oblasti 8 dnů, než jej a jeho skupinu přepravil vrtulník do již zpřístupněné oblasti. Právě jeho přímé zážitky, doplněné fotografiemi zpustošeného území, na účastníky přednášky silně zapůsobily.

Protipólem byla přednáška o městě Káthmándú, doplněná fotodokumentací z doby před zemětřesením, kterou připravil Pavel Štěpán.

Všichni přednášející se zřekli honoráře ve prospěch organizace „ Člověk v tísni“; k této jejich dobrovolné akci se spontánně připojila většina přítomných s tím, aby složený obnos /přes 9000,-Kč) byl prostřednictvím Kanceláře ČSSI  předán zmíněné organizaci. Doklady o tom jsou k dispozici v kanceláři ČSSI.

Je potřebné také konstatovat, že ČKAIT Praha poskytla pro tuto akci zdarma přednáškový sál a obsluhu.

Přednášky se zúčastnilo celkem 32 zapsaných osob.

V Praze, 20. června 2015

Jiří Hájek, o.p. ČSSI Praha

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky