O nezávislých zdrojích energie

O nezávislých zdrojích energie    

Podle plánu činnosti ČSSI – o. p. Praha a ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT se dne 20.10.2011 uskutečnila přednáška na téma „ Nezávislé zdroje energie“. Aby se toto téma přiblížilo i posluchačům ČVUT – FS a FA, byla pro daný účel získána posluchárna v nové budově Fakulty architektury ; účel se tím ale naplnit nepodařilo. Nicméně 21 účastníků ( z toho 20 členů ČKAIT) se zájmen vyslechlo neobyčejně poutavou přednášku významného odborníka pana Ing.Karla Mrázka.

Na přednášku navázala bohatá diskuze s nosným tématem „ využití stávajících podzemních prostor pro tepelná čerpadla“, která musela být předčasně ukončena v rámci časového limitu.

Přednášející dal k dispozici presentaci své přednášky, která je přílohou této zprávy.

Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky