O plánu rozvoje dopravní infrastruktury v České republice

ŽELEZNICE

Na druhou přednášku z cyklu „Plán rozvoje dopravní infrastruktury v ČR" došlo ve čtvrtek dene 24. října 2013 a týkala se oboru „železnice". Lektorem byl pan Mgr. Jan Ilík z Ministerstva dopravy ČR – odbor strategie. Přednáška byla zaměřena na hlavní priority:

1. dokončení modernizace koridorů

2. vysokorychlostní tratě (VRT/RS)

3. interoperabilní infrastruktura pro nákladní dopravu včetně intermodálního rozhraní

4. rozvoj ostatní sítě a rozvoj technologií

Podrobnosti jsou v přiložené prezentaci, která je ke stažení ZDE

Přednáška měla velmi příznivý ohlas. Z diskuze stojí za to připomenout, že účastníci projevili zájem i o informaci, jak si stojí příprava na dokončení vodního koridoru Dunaj - Odra- Labe.

JH v.r.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky