O povodňových škodách a protipovodňových opatřeních na Frýdlantsku

   

V rámci 78. Technického čtvrtku dne 10. února 2011 měli členové ČSSI -o.p. Praha a pražské o.k.ČKAIT možnost seznámit se s průběhem a následky povodní na Frýdlantsku.  Na to pak navázala informace o společném postupu při odstraňování škod a plánování dlouhodobějších protipovodňových opatření, které vyústilo do projektu „Mosty Frýdlantsko 2010“.

Zasvěcené informace přednesli pánové Ing. Petr Olyšar,ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti,a.s., Ing. Vladimír Mikule , technický ředitel společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s. a starosta města Frýdlant pan Ing. Dan Ramzer. Týkaly se zejména vyhodnocení katastrofální povodně, která postihla Frýdlantský výběžek v srpnu 2010, kdy na vodohospodářské infrastruktuře firmy FVS, a.s. vznikly škody za více než 50 mil. Kč, a dále odstraňování škod i budování nové infrastruktury.

Hlavním bodem programu pak byla i informace o plánu komplexní obnovy dopravní a vodohospodářské infrastruktury. Projekt, který zastřešovalo město Frýdlant a který byl zpracován v nebývalé krátké době, byl pak přednesen i projednáván i vládou ČR. Právě o organizaci tohoto projektu velice podrobně a zasvěceně informoval starosta města; jako by nosným prvkem celé akce byla zásada: „kdo nechce, hledá důvody, kdo chce hledá způsoby“.

Přednáška zejména svou zcela netradiční formou zaujala jak všechny přítomné, což se projevilo v diskuzi, tak i přítomného předsedu redakční rady časopisu Stavebnictví. Není vyloučeno, že časopis v brzké době přinese k tomuto tématu podrobnosti.

Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky