O pražských stavebních předpisech

V říjnu minulého roku, při přípravě plánu na 1. pololetí 2015, zařadil výbor o. p. Praha na leden přednášku na téma Pražské stavební předpisy (PSP), které právě v té době vešly v platnost. Od té doby došlo k dramatickým změnám, jejichž výsledkem je mimo jiné (ke dni 16. 1. 2015) rozhodnutí o pozastavení účinnosti PSP, zaslané Ministerstvem pro místní rozvoj hlavnímu městu Praze.

Výbor o.p. ČSSI Praha se proto s lektory dohodl o změně přednášky na seminář s tím, že část přednášky bude věnována diskuzi k současné problematice.

Seminář dne 22.01.2015 jako lektoři vedli Ing. arch David Tichý, Ing. arch. Tittl a Ing. arch. Pintová – Králová z Institutu plánování a rozvoje Prahy. V úvodní části informovali o celém procesu vytváření předpisu a problémech při jeho projednávání se všemi dotčenými úřady a orgány. Dále informovali o principech, na kterých je předpis založen: město krátkých vzdáleností, stavba jako součást města, systém členění města, kvalita veřejných prostranství, optimalizace požadavků s ohledem na současné stavební typologie. O celých předpisech je možné se informovat v publikaci „Pražské stavební předpisy v roce 2014 s aktualizovaným zdůvodněním". Je také k dispozici adresa www.iprpraha.cz/psp .

V průběhu diskuze se účastníci shodli, že pražské stavební předpisy jsou (by měly být) jakýmsi předvojem před vypracováním metropolitního plánu. Byly vysvětleny i některé jmenovité dotazy na ustanovení předpisů (denní osvětlení, světlé výšky a plochy objektů, úspora energií a pod). Nejvíce diskuzních připomínek se však týkalo platnosti předpisů (obecně), způsobu prokazování data projektu, dokládání souladu se stávajícími předpisy a podobných problémů, vyvolaných pozastavením předpisu s výjimkou přechodného ustanovení upraveného v § 85 nařízení.

Jeden z účastníků uzavřel diskuzi konstatováním, že stav, kdy není jednoznačně vyjasněna platnost jednotlivých předpisů, je trestuhodný.

Na závěr byla ještě přijata informace, že do doby nápravy platí pro Prahu celorepublikové stavební předpisy a že lhůta, stanovená ministerstvem pro místní rozvoj k nápravě stávajícího návrhu je 15 měsíců s tím, že hl. městu Praze nic nebrání přijmout nový právní předpis v kratší lhůtě.

30.1.2015

Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky