Odborná exkurze

Stavba mostu přes Vltavu v Praze - Troji

ve stadiu před uvedením tramvajové trati do provozu

A-Obraz023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražská o. p. ČSSI spolu s pražskou oblastí ČKAIT připravily na září prohlídku staveniště mostu přes Vltavu v Praze – Troji, původně na jeden den. Trojský most je zhruba z 98 procent hotový, takže zájem byl značný, přihlásilo se přes 50 zájemců a tak se exkurze uskutečnila ve dvou dnech- 18.9 a 25.9. Převážná většina účastníků byla již se stavbou obeznámena při předchozích 3 exkurzích, takže předmětem letošní prohlídky byly již detaily – úprava předmostí, způsob demontáže podpůrných dočasných konstrukcí, odvodnění, závěsy a jejich rektifikace, měření napětí v táhlech (provádí společnost PONTEX), apod.

Zájem byl zejména o nový prvek - uložení tramvajového tělesa na mostovku a o konstrukci tramvajové těleso na předmostích. To byl také samostatný prvek v technických informacích pro účastníky.

Z důvodů nikoliv na straně zhotovitele mostu je dodávka tramvajové tratě opožděna. Provoz měl být zahájen v listopadu, ze strany města však nebyla zajištěna výluky na tramvajové trati, bez které se převedení tramvaje na most nedá zajistit.

Diskuze po audiovizuální presentaci v zasedací síni i při pochůzce po staveništi se týkala jak podrobností z provádění díla, tak i ceny a financování stavby. Účastníci ocenili vstřícnost i odbornou úroveň poskytnutých informací ze strany pracovníků a.s. METROSTAV jako zhotovitele a odnesli se dobrý pocit z kvality i organizační úrovně provádění díla.

Album fotografií z letošní exkurze na nový Trojský most přes Vltavu si můžete prohlédnout ZDE

 

V Praze dne 26. září 2013

S poděkováním společnosti Metrostav a.s.,

jménem výboru o.p. ČSSI –Praha i účastníků

Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky