Podzimní odborná exkurze ČSSI a ČKAIT

Třebíčsko - kraj technických zajímavostí a kulturních památek

anketa

Pražská oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní pobočkou ČKAIT – Praha uspořádala začátkem října 2014 třídenní exkurzi na Třebíčsko – do kraje technických zajímavostí a kulturních památek.

Za ubytovací základnu bylo zvoleno poměrně nové vinařství Sádek. Malá kapacita dvoulůžkových pokojů bohužel omezila počet účastníků, ale samo prostředí naplnilo očekávání.

Program exkurze byl rozložen do 2 dnů: v sobotu prohlídka jaderné elektrárny Dukovany, přehradní hráze Dalešice zdrže a zámku Jaroměřice nad Rokytnou, v neděli pak prohlídka historických částí města Třebíč.

Exkurze do EDU (zkratka JEDU se již nepoužívá) byla na počátku ohrožena, protože se zdržela obnova a modernizace informačního centra. Díky pomoci pana Kratochvíla z Třebíče se ale podařilo zajistit místo návštěvy informačního centra exkurzi přímo do jaderné elektrárny. Předcházela tomu prověrka všech účastníků u státního bezpečnostního úřadu před exkurzí a osobní prohlídky při vstupu, obdobné jako na letišti, ale to všichni rádi postoupili. Účastníci, rozděleni do 4 skupin a doprovázeni oborně zdatnými pracovnicemi informačního centra, byli podrobně seznámeni s celým technologickým postupem výroby elektřiny, manipulací s vyhořelým palivem (sklady a dočasná úložiště - využívají se pouze 4% kapacity paliva), bezpečnostními opatřeními v provozu, opatřeními ke zvýšení bezpečnosti reaktorových obálek po havárii ve Fukušimě a pod. Zajímavá byla informace o přípravě technické vody, používané k regulaci v reaktorech. Prohlídka byla zakončena u jedné ze 4 turbin, které dnes po modernizaci dosahují výkonu 4x500 MW. Pocit, že stojíte v místě několik metrů vzdáleném od provozovaného jaderného reaktoru, je skutečně zvláštní. Prohlídka byla zakončena ve společné jídelně, kde všichni měli možnost vyzkoušet kvalitu místní kuchyně.

Ani příprava druhé části exkurze do vodní elektrárny Dalešice se neobešla bez komplikací. V důsledku výměny generátorů nebyly přístupné podzemní prostory a tak se exkurze zaměřila jen na „vnější" prohlídku této druhé nevyšší tuzemské zemní hráze (rockfiel – výška 100 m). Nechyběla samozřejmě ani informace o celé soustavě VD Dalešice a nádrže Mohelno, ze které je odebírána surová voda pro chlazení a úpravy v EDU.

Odpolední program byl zakončen prohlídkou zámku Jaroměřice a pečlivě udržovné zahrady. Barokní jaroměřický komplex patří k nejmohutnějším zámeckým architekturám první poloviny 18. stol. u nás i v Evropě. Původní tvrz byla na konci 16. stol. přestavěna v renesančním slohu, který se dochoval ve zdivu nynější budovy. Do barokní podoby byl zámek přebudován za Questenberků v letech 1700 – 1737. Projekt přestavby zámku vypracoval známý rakouský architekt Jakub Prandtauera. Účastníci absolvovali oba prohlídkové okruhy – výstavu stolování a zámeckou kuchyni, ve druhém okruhu pak hraběcí apartmány a pokoje zařízené ve stylu barokního šlechtického sídla.

Nedělní program byl zahájen v 10 hod u radnice v Třebíči. Účastníky přivítal bývalý hlavní architekt města pan Ing.arch. Lubor Herzán, který skupinu po celý čas doprovázel a seznamoval s historií města i jednotlivých navštívených památek. Vedle památek zapsaných mezi světové dědictví UNESCO (bazilika sv. Prokopa, Židovské město, židovský hřbitov) to byly i Černý dům a Malovaný dům na Karlově náměstí, sousoší Cyrila a Metoděje, architektonicky nápaditě přestavěný průchodu na dvůr řemeslníků. Zmírněn byl i větrný mlýn, který sloužil k mletí borové kůry na tříslo pro koželuhy.

Zážitek z prohlídky byl umocněn právě podrobnostmi, kterými pan Hrzán oplýval. Komentáře s občas i pikantními porobnostmi byli příjemným oživením.

Krásné počasí umožnilo, aby si účastníci vychutnaly i panoramatické pohledy na město, které se nabízeli jak od basiliky sv. Petra, tak ze střechy hotelu, kde byl připraven oběd.

Exkurze byla ukončena hodinovým volnem k individuálnímu doplnění zážitků (vesměs v kavárně a cukrárně).

Ve zprávě o exkurzi nelze pominout dva příjemné večery na Sádku. Restaurace nabídla po oba večery osobitého harmonikáře, se kterým si všichni s chutí zopakovali české i moravské lidové písně. A majitel vinařství pan Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D. připravil ochutnávku 7 druhů místního vína ze zdejší šlechtitelské stanice. (Stanice zahájila svoji činnost v roce 2010. Její hlavní náplní je získávání poznatků o pěstování révy vinné a ovoce v okrajových oblastech.)

Na závěr ještě poznámka: cestou tam i zpět bylo možno – celkem s uspokojením - sledovat postup modernizace dálnice D 1, jejíž jednotlivé úseky jsou již ve stavu připraveném k zahájení plného provozu. Snad i proto cesta do Prahy proběhla sice v omezeném režimu, ale bez front a plynule.

Sluší se pak i poděkovat jak cestovní kanceláři, která přistavila pohodlný autobus se sympatickými řidičem, tak průvodcům v Třebíči panu Kratochvílovi i panu Herzánovi. A také všem účastníkům za bezkonfliktní průběh celé exkurze.

Na fotogalerii z exkurze se můžete podívat ZDE.

Jiří Hájek

o.p. ČSSI - Praha

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky