Ražené tunely na stavbě „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy"

Seminář „Ražené tunely na stavbě Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy", který uspořádala o.p. ČSSI – Praha ve čtvrtek dne 8. listopadu, přímo navázal na exkurzi ze září tohoto roku. Po úvodní video-prezentaci stavby byly předneseny příspěvky na téma „Geotechnická charakteristika díla" (připravil Ing. Milan Kössler ze společnosti ARCADIA – Geotechnicka ) a Retrospektiva výstavby tunelů (připravil Ing. Radim Šponar, vedoucí projektu dodávky , za kterou odpovídala společnost SUBTERRA a.s.)

Ing. Kössler seznámil účastníky semináře jednak s geotechnickými charakteristikami jednotlivě u všech 4 tunelů , jednak se způsobem doplňujícího geologického průzkumu na staveništi a pak kontrolou stavu díla v jednotlivých fázích výstavby.

Ing. Šponar se zaměřil na vlastní postupy výstavby a specifika výstavby : použitá metoda ražení (NRTM), kvalita horniny, odvozné vzdálenosti – až 30 km, termíny výstavby jednotlivých portálů, klimatické podmínky, financování. Mezi novinky z oboru tunelování uvedl použití vrtacího stroje BOOMEZ L2 C a E2C s automatickým způsobem navádění (systém řízeného vrtání ABC Total), dvouplošinu NORMEL-HIMEC 9905-BT( obsáhne profil 16x11 bm při osazování výztuže, nabíjení apod..). Dále informoval o zkušenostech s využitím emulzní trhaviny – jejích výhodách a nevýhodách; od využívání bylo nakonec upuštěno s ohledem na sníženou kvalitu suroviny. Podrobně se zmínil o tom, jak bylo zpracováváno vrtné schéma včetně potřeby jeho aktualizace se zřetelem na minimalizaci nadvýlomu.

Obě přednášky byly doprovázeny fotodokumentací ze zhotovování stavby; byly předvedeny i odpalové zprávy a další dokumenty, které sloužily jak k řízení stavby, tak ke kontrole výstavbového procesu.

Tato zpráva zdaleka nevyčerpává obsah semináře, kterého se přes 30 zájemců. Podrobnosti o přípravě a realizaci tohoto - mezi dosavadními stavbami na tranzitních koridorech - zcela mimořádného technického díla jistě v nejbližší době přinese odborná literatura.

V Praze dne 9.11.2012

Autor: Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky