Setkání s osobností stavebnictví 2010

Setkání s osobností stavebnictví 2010 Praha  14-12-2010 

Pražská oblastní pobočka pravidelně v prosinci pořádá setkání s osobností stavebnictví. Letos se setkání uskutečnilo dne 8.12.(2010) a pozvání – jako osobnost stavebnictví 2010 - přijal pan Ing. Václav Matyáš, president Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Po krátké ( amatérsky zpracované) presentaci se rozvinula bohatá diskuze, časově limitovaná zavírací hodinou přednáškového sálu.

Témata diskuze stojí za zaznamenání – takže alespoň některá a heslovitě (- a bez nároku přesnost a úplnost):

  • vývoj zakládky je neutěšený, nejvíce je postižena dopravní infrastruktura – kapacita je využita jen na cca 30%;
  • jak je to s konkurenceschopnosti českých firem vůči zahraničním společnostem;
  • opakující se neodborná a neprofesionální kritika některých činností ve stavebnictví vyvolává potřebu zřídit nebo získat objektivní nezávislé medium, kde by bylo možné bezodkladně reagovat a uvádět věci na prvou míru;
  • v poslední době se projevuje výrazný pokles kvality, zejména u řemeslných prací; hovoří se o krizi v učňovském školství, kde počet učňů výrazně poklesl;
  • problematické je také vymezení odpovědnosti, které v současnosti i odrazuje od zájmu o funkci stavbyvedoucího;
  • bylo by české stavebnictví i v současných podmínkách schopno postavit III. a IV. blok JETE samo?;
  • kritické poznámky zazněly i k výkonu funkce koordinátorů;
  • atp.

Na všechny tyto podněty Ing. Matyáš reagoval a odpovídal, mimo jiné konstatoval, že současné stavebnictví postrádá zastřešující orgán obdoby dřívějšího MSv. Jako možné východisko se jeví zřízení např. Rady pro stavebnictví nebo Poradního sboru pro stavebnictví, což by kapacitně byl schopen zabezpečit SPS spolu s ČSSI a ČKAIT; nicméně odezvy jsou rozpačité.
Odezva účastníci na průběhem setkání byla příznivá, akce byla oceněna i jako příležitost k setkání osob, které před léty spolupracovali např. na přípravě velkých staveb.
Všichni účastníci přejí osobnosti stavebnictví zdar a úspěchy v úsilí o posílení pozice českého stavebnictví.

Prezentace ke stažení:  ČSSI Václav Matyáš 4.25 MB

V Praze dne 9.12.2010

Ing.Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky