Setkání s osobností stavebnictví 2009

Praha  18-01-2010 

Pražská oblastní pobočka zařadila –stejně jako loni- do svého plánu na rok 2009 setkání s osobností stavebnictví. S velkým potěšením přijala pak zprávu, že letošní osobností se stal president ČSSI pan Ing. Svatopluk Zídek.

K setkání došlo ve středu dne 9. prosince v Praze v budově ČKAIT. Při besedě, která trvala bezmála 2 hodiny, vyslechli přítomní vzpomínky Ing. Zídka na začátky u karlovarského závodu , na privatizaci podniku v devadesátých letech i na počátky působení ČKAIT, SPS a obnovenou činnost ČSSI. Bez odezvy ale nezůstaly ani palčivé otázky, týkající se bakalářského studia, autorizací a třeba i rozvoje působení Českého svazu stavebních inženýrů.

Pražská oblastní pobočka blahopřeje Ing. Zídkovi i touto cestou k vyznamenání a děkuje, že pozvání k besedě přijal a s účastníky se podělil o své zkušenosti.

Jiří Hájek.

Prezentaci O ŽIVOTĚ A DÍLE ING. SVATOPLUKA ZÍDKA si můžete prohlédnout nebo stáhnout.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky