Událost týdne

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 6. ledna 2016

Pražská oblastní pobočka ČSSI, ve spolupráci s Českou komorou stavebních inženýrů a techniků - oblast Praha, uspořádala i tento rok na půdě Akademie věd České republiky v Praze Tříkrálový koncert se sbírkou na dobročinné účely. Společenský večer se konal ve středu 6. ledna a začal tradičním novoročním přípitkem a přivítaním četných hostů, a dále pokračoval krásným kulturním zážitkem, které nám poskytlo trio výjimečných mladých hudebníků "CoverMen" ve složení: Josef Vlček a Filip Zaykov - housle a Vilém Vlček - cello. Na klávír je doprovázel Ondřej Zavadil. Kromě klasických děl Leclaira, Schumana, Ysaÿe a Brahmse v druhé půlce koncertu zaznělo několik skladeb populární a filmové hudby v jejích vlastní úpravě.

Součástí příjemného večera byla již zmíňená dobročinná sbírka, která vynesla celkovou částkou 6 700,- Kč. Tento rok podpořili účastníci koncertu charitativní křesťanskou činnost Vojenského špitálního řádu Svatého Lazara Jeruzalémského a vybrané peníze budou věnováne Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech.

Letošní koncert na prahu nového roku se opravdu podařil. Dík patří všem, kdo se o to zasloužili a rovněž všem dárcům, kteří přispěli na dobročinné účely. Budeme se těšit a doufat, že táto úspěšná a užitečná tradice bude mít pokrečování i v příštích letech.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky