Zkušenosti s využíváním ISO v automobilovém průmyslu

Pražská oblastní pobočka ČSSI se pokusila uspokojit zájem některých svých členů o zkušenosti z využívání soustavy ISO v automobilovém průmyslu. K přednášce na toto téma se podařilo získat vedoucího provozu pana Michal Körneye ze společnosti, která se zabývá výrobou komponentů pro několik automobilek.

Zkušenosti z aplikace systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 2001 byly demonstrovány na příkladu výroby jednoho komponentu (v počtu cca několik stovek /den), na kterém se podílí cca 140 pracovníků v tří-směnném provozu. Pozornost byla zejména zaměřena na kvalitu produkce; kvalitou výrobku je podmíněna i kvalita celého automobilu, do kterého je následně montován. Stačí si připomenout, kolik aut musí občas stáhnout výrobce z provozu, když se objeví v některé sérii třeba i drobná závada.

Průběžná kontrola zaměstnává přibližně 10% z celkového počtu zaměstnanců. Přítomní se v diskuzi shodli, že to je několikanásobně větší počet než v současné stavební výrobě.

Součástí přednášky byla i informace o způsobu motivování, hodnocení a odměňování jednotlivých pracovníků ve výrobě i mezi řídícími pracovníky.

Zajímavá byla informace o ověřené metodě 5 S, používané zejména při organizaci vlastního pracoviště:

1S – UTŘÍDIT ( SEIRI)

2S - UKLIDIT (SEITON)

3S - UDRŽOVAT (SEISO)

4S - URČIT PRAVIDLA (SEI KETSU)

5S - ZLEPŠIT ( SHITSUKE)

Je zřejmé, že pro využití se nabízí více možností než jen v automobilovém průmyslu.

Bohatá diskuze po přednášce se týkala zejména podrobností z postupné kontroly kvality při výrobě, způsobu zajištění kvality počínaje projektem výrobku i požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, fluktuaci apod.

V diskusi si účastníci potvrdili, že bez správně aplikovaného systému řízení jakosti se neobejde žádná moderní společnost, která má zájem snižovat náklady, eliminovat rizika a obecně - se udržet na trhu. Což platí i pro organizace operující ve stavebnictví.

Výbor o. p. ČSSI – Praha i tímto děkuje přednášejícímu, že se tématu ujal a umožnil tak konfrontaci aplikaci ISO 9001 ve stavebnictví s jiným oborem.

V Praze, říjen 2012

autor Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky