Zpráva o činnosti ČSSI -oblastní pobočky pro Prahu a Středočeský kraj v roce 2008 a plán na rok 2009

Praha  11-06-2009 

Pražská oblastní pobocka CSSI se sídlem v Praze 2-Sokolská 15 se v roce 2008 starala o 519 clenu ( z toho bylo 264 rádných a 91 platících duchodcu).

Svou cinnost koordinuje v rámci Prahy a Stredoceského kraje zejména ve spolupráci s CKAIT v rámci celoživotního vzdelávání a organizuje ji v nekolika tématických blocích:

 • semináre zamerené na pomerne úzkou odbornou problematiku, porádané mesícne formou " technických ctvrtku,
 • prednášky se širší odbornou tématikou , porádané zpravidla mesícne Klubem senioru,
 • exkurze a zájezdy na zajímavé stavby a objekty,
 • spolecenská cinnost je založena na tradici
  • pravidelných tríkrálových koncertu ,
  • letních zahradních slavností spojených zpravidla s prohlídkou zajímavé stavby,
  • podzimního setkávání odborníku z investorské, projektantské a dodavatelské sféry; to je spojeno s návštevou divadelního predstavení.
 • V roce 2008 k tomu pristoupila spolupráce s prumyslovou školou stavební Josefa Gocára. Byli vyhodnoceni 3 žáci, kterí obdrželi financní odmenu celkem 10.000 Kc)

Prehled akcí v roce 2008:

termín téma garant pocet úcastníku
8.1. Tríkrálový koncert spojený se sbírkou na charitativní úcely CSSI - Štepán, Nádvorník cca 60
23.1. Kanál Dunaj-Odra-Labe, vývoj zámeru a soucasný stav Ing. Kubec - Porta Moravica, s.r.o.) 27
24.1. Hydroizolace provádené bentonitovými rohožemi Ing. Martin Blaha, Schomburg-CZ, a.s. 14
20.2. Živicné smesi a konstrukce pro údržbu a opravy komunikací Ing. Jirí Fiedler, Stavby silnic a železnic, a.s. 19
21.2. Stavební zákon 183/2006 z pohledu stavebního úradu Ing. Vl. Voldrich, vedoucí staveb. úradu Cernošce 19
19.3. Exkurze - výroba ocelových mostních konstrukcí v provozovne EUROVIA - SOK Trebestovice Ing. Bubenícek,EUROVIA_ SOK Trebestovice 26
20.3. SOKP-silnicní okruh kolem Prahy,stavba R513 Lahovice-Slivenec Ing. Jan Paclík, Strabag a.s. 19
16.4. Mechanizace zemních prací a specielní konstrukce ze zemin Ing. Petr, Phoenix.-Zeppelin, s.r.o. a Ing. Lebeda, SSŽ-Eurovia s.r.o. 14
17.4. SOKP-silnicní okruh kolem Prahy,stavba R 512 Vestec-Lahovice Ing. Fulík - Skanska a.s. 15
15.5. Drevené stavby Doc.Ing.Vl. Bílek, CVUT 22
21.5. Exkurze - tunelový komplex "BLANKA" Ing.Remeš, SUBTERRA 13
18.6. Zkušenosti a poznatky z rízení velkých stavebních projektu Dr. Pavel Lány, RSD CR, Ing.Tomáš Juna , SSŽ, a.s. 19
19.6. Exkurze Karluv most a zahradní slavnost Ing.Batal, SMPC, Ing. Vl. Krížek, CSc CSSI 74
18.9. FOR ARCH - návšteva veletrhu o.p. Praha
24.9. Exkurze- ústrední COV Praha -Podbaba Mgr.Otakar Novotný, PVS, a.s. 19
26.9. Exkurze pro posluchace VŠ-technické z Karlsruhe na stavenište tunelu "Blanka" Ing. Frant. Polák - Metrostav a.s. 40
8.10. Odborná exkurze- kamenný most Regensburg a prohlídka mesta +Wallhaly Ing. Vl.Krížek, CSc a o.p. Praha 31
8.10. Mechanizace zemních prací (2.cást-pokracování)a násypy na neúnosném podloží Ing. Petr, Phoenix.-Zeppelin, s.r.o. a Ing. Kamil Jurik, SSŽ a.s. 12
16.10. Vše o stavebních inspektorech Ing.Pavlík, Ing.Štepán 8
18.10. DSA- dny otevrených -spoluúcast ( SPŠ Gocárova) Ing.Cejka, SPŠS J.Gocára x
20.10. DSA - spolupráce na akci " Betlémská kaple". x
12.11 . Kolektorizace hl. mesta Ing.Sochurek, INGUTIS, a.s. 17
13.11. Inženýrský den- spolupráce Ing Štepán x
21.11 Setkání s pražskými inženýra a Divadelní predstavení "Na Jezerce". CSSI o.p. Praha 220
10.12. Setkání s osobností stavebnictví 2007 Ing. B. Kacenou Ing.Borivoj Kacena 21


Plán na rok 2009:
Plán na první pololetí je vyvešen na stránkách o.p. Praha. Zachovává dosavadní strukturu základních ctvrtecních semináru a stredecních prednášek a exkurzí, organizovaných Klubem senioru. Nekteré z techto akcí jsou opet zarazeny v programu CŽV CKAIT. Vedle toho jsou ješte zarazeny další akce:

 • l program spolecenských akcí rozšíren je rozšíren o swingový vecer (vcelku úspešný,zkušeností využijeme a založíme tradici.)
 • Zcela novou akcí je pripravovaný puldenní seminár na téma " Vady stavebních konstrukcí". Termín a místo jsou dohodnuty 23.4.2009 -CKAIT, odborným garantem bude Ing. Bukovský, další téma máme v záloze.
  Proc toto téma: hledáme východisko ze situace, kdy jsem obklopení odbornými spolecnostmi a jejich nekolikadenními konferencemi- chceme najít jakéhosi spolecného jmenovatele- uvidíme, jak se to podarí, jaká bude odezva.
 • Další akcí, kterou se chystáme rozjet, je shromaždování dokladu o historii stavebnictví prostrednictvím dokladu od jednotlivý stavebních firem. Vycházíme s ustanovení ve statutu naší pobocky:
  Výbor pražské pobocky se prihlásil k úkolu zmapování historie stavebního podnikání v oblasti dnešní CR, historie ceských stavebních podniku, projektových firem, prípadne významných osobností. K tomu vytvárí archiv historických dokumentu a dokladu.
  Protože výbor nemá osobu, která by se této problematice soustavne venovala, má v úmyslu zacít shromaždováním dokladu, aby byly v budoucnu k dispozici pro odborné zpracování. Nemá ani místnost, a tak chce využít smlouvy mezi CSSI a NTM , s muzeem se poradit podle toho usmernit další postup.
  Takže snad je na míste- výzva: pokud bude mít nekdo zájem o spolupráci na tomto díle, at se výboru prihlásí. Není vylouceno, že pro tuto akci bude získán financní príspevek.
 • Nebude prerušena ani navázaná spolupráce se SPŠS Josefa Gocara a urcite bude nalezen zpusob, jak nejlepší žáky znovu ocenit.
 • a dalším rozšírením našeho letošního programu je spolupráce na zabezpecení letocního rocníku bienále "Industriální stopy". který má koncit v ríjnu výstavou v muzeu ekologie v Bubenci.

Na závěr:
Výbor pražské oblastní poibočky by rozhodně nechtěl zůstat nic dlužen minulému roku- pokud může být považován za přiměřeně úspěšný. Nesporně je třeba pokračovat ve snaze o zvýšení atraktivity jak pro stávající členskou základnu, tak i s orientací na získání nových členů zejména z mladé generace.

Výbor považujeme úkol za velmi závažný a chtěl by, aby si jej vzali za svůj všichni členové naší pobočky. Bez jejich aktivní propagace činnosti našeho spolku se výboru někdy zdá být jeho úsilí téměř marné a skoro zbytečné, i když se domnívá, že dělá v rámci možného téměř maximum.

Ing Jiří Hájek

Zpráva byla přednesena na výroční členské schůzi den 12.3.2009

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky